Vuotovesimäärien reaaliaikainen selvittäminen Varkaudessa

(Preventos Informatics Oy)

Preventos Informatics Oy:n nopeassa kokeilussa Varkaudessa tavoitteena oli rakentaa kiinteistöjen vuoto- ja hukkavesien määrän selvittämiseen reaaliaikainen tietojärjestelmä. Normaalisti mahdollisia vesijärjestelmien vuotoja analysoidaan painetasojen tai veden virtaamien muutosten kautta asiantuntijoiden tulkitsemina, mutta tässä kokeilussa kehitetty järjestelmä mahdollisti, että tiedot päivittäisestä vuotovesimäärästä saatiin selville yksiselitteisemmin ja nopeammin. Kohteina olivat Mestarintiellä sijaitseva teollisuuskiinteistö sekä samassa kiinteistössä toimiva lounasravintola.

Mittaukset olivat käynnissä kesäkuusta lokakuulle. Kokeilun tuloksena syntyi järjestelmä, jossa kohteiden data (paine sekä virtaama) tallentuivat Preventoksen tietokantaan (pilvipalveluun), josta se jalostettiin päivittäiseksi vuotovesimääräksi. Järjestelmän avulla tunnistettiin vesijärjestelmien toimivuus, vedenkäytön ominaispiirteet ja mahdollinen vuotavuus.

Tuloksena havaittiin, että järjestelmä saa kiinni pienetkin vuodot, jotka voidaan paikantaa ja vähentää siten mahdollisten vesivahinkojen syntymistä ja turhaa vedenkulutusta.

Kokeilu oli erittäin onnistunut ja siitä saatiin hyvää käytännön kokemusta kiinteistöjen vedenkulutuksesta ja sitä osoittavasta mittaustiedosta.

Lisätiedot vesivuotomäärä-kokeilusta:
Teemu Räsänen, Preventos Informatics Oy, puh. 050 430 4111, teemu.rasanen(a)preventos.fi

 

Ruokahävikin vähentämisen paikallinen kokeilu Varkaudessa

(Osuuskunta LähiSavo)

Osuuskunta LähiSavo selvitti kaupan ruokahävikille hyödyntäjäkumppaneita paikallisten kahviloiden tai ravintoloiden joukosta. Kokeilussa etsittiin kauppoja, joiden hävikkiin tuomittuja elintarvikkeita (pääasiassa hedelmä-vihannesosaston tuotteita) voisi hyödyntää vielä ruuan valmistuksessa. Pilkulliset banaanit ja vähän pehmenneet tomaatit sopivat erittäin hyvin ruuan valmistukseen, vaikka kauppa on poistanut ne myynnistä. Kokeilussa saatettiin yhteen K-Market Pirkka sekä Ravintola Kaks Ruusua, jossa tarjoiltiin kaupan hävikkiin tuomituista elintarvikkeista valmistettua Säästösoppaa. Elintarvikkeiden määrä oli kuitenkin niin vähäinen, etteivät ne riittäneet säännöllisesti sopan valmistukseen. Yhteistyö kauppojen ja ravintoloiden välillä kuitenkin avattiin ja jatkossa toimintamallia voidaan hyödyntää muuallakin.

Kokeiluun kuului myös kuluttajainfojen järjestäminen. Toteutusajankohdaksi valittiin valtakunnallinen syyskuussa järjestettävä ruokahävikin vähentämisen viikko, Hävikkiviikko.

Soisalo-opiston kahvila Kreetassa oli tarjolla infoa koko viikon ajan ja lisäksi myös heillä tarjoiltiin säästösoppaa paikallisen K-Citymarketin hävikkiin tuomituista kasviksista. Viikon aikana kuluttajat saivat osallistua Hävikkivinkki-kisaan, jossa etsittiin ideoita ja reseptejä ruokahävikin vähentämiseksi. Info jalkautui myös Joroisten yhtenäiskoululle, Waltterin koululle Varkauteen sekä K-Citymarketiin.

Lisätiedot kokeilun toteutuksesta:
Osuuskunta LähiSavo / Tarja Luostarinen
posti(at)lahisavo.fi

Mestarintien teollisuuskiinteistön asennukset lämmönjakohuoneeseen ja Ravintola Kokkimestarin vieressä olevaan siivouskomeroon.

Kiinteistön virtaama (m3/h) ja paine (kPa) ajalla 18.6.-29.10.2018

Hävikki-info Soisalo-opistolla 10.-14.9.2018

Haastattelut Säästösopan toteutuksesta