Tag: ruokahävikki

Iisalmessa osallistutaan jälleen valtakunnalliseen Hävikkiviikkoon

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: ,

Iisalmessa ollaan kattavasti mukana valtakunnallisen Hävikkiviikon aikana tehtävässä työssä ruokahävikkiä vastaan. Tänä vuonna Hävikkiviikkoa vietetään 9.-15.9.2019. Hävikkiviikon järjestäjänä toimii Kuluttaja-lehti, joka haluaa Hävikkiviikolla nostaa ruoan arvostusta sekä kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Erityisteemana on tänä vuonna ruokahävikin ilmastovaikutukset.

Iisalmessa Hävikkiviikko aloitetaan maanantaina 9.9. klo 10-13 Maa- ja kotitalousnaisten Hävikki-tapahtumalla kulttuurikeskuksella, jossa on esillä vuoden aikana yhdeltä henkilöltä tulevan ruokahävikin määrä sekä Ruokahukka-hahmo viihdyttämässä lapsia.

Viikon aikana myös kouluilla ja päiväkodeissa vietetään Hävikkiviikkoa, kun Iisalmen kaupungin ruokapalvelut tuovat hävikkiaiheista materiaalia ruokaloihin sekä punnitsevat ruokahävikkimääriä. Kirkonsalmen ja Kangaslammin kouluilla hävikkiaihe otetaan mukaan myös oppituntien sisältöihin. Ylä-Savon ammattiopiston (YSAO) ja Savon ammattiopiston (Sakky) uudella yhteiskampuksella on esillä hävikkipöytä, YSAO:n kaikissa opiskelijaravintoloissa (Kaisla, Apila ja Aisakello) mitataan ruokahävikin määrää ja järjestetään ylijäämäruoan myynti opiskelijaruokailun loputtua. KierRe-hanke on koulujen ja päiväkotien lisäksi kannustanut Iisalmessa myös paikallisia ravintoloita osallistumaan Hävikkiviikkoon.

Kaikki voivat osallistua Hävikkiviikon viettoon yksityishenkilöstä ruokapalveluyrityksiin esimerkiksi viestimällä omissa kanavissaan ruokahävikistä ja toimista sen vähentämiseksi. Pienetkin teot ovat tärkeitä ruokahävikin vähentämisessä.

Suomessa ruokahävikkiä syntyy koko ruokaketjussa 400-500 milj. kg vuodessa eli noin 80 kg henkilöä kohden. Kaikesta tuotetusta ruoasta tämä on noin 10-15 %. Suurin osa eli noin 30 % (120-160 milj. kg) hävikistä tulee kotitalouksista, tämä on noin 23 kg henkilöä kohden. Kuluttajien hävikin arvon on laskettu olevan noin 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätiedot

Kirsi Savolainen                                                    Marja Niskanen
Projektivastaava, KierRe-hanke                        Ruoka- ja yritysasiantuntija
kirsi.savolainen(a)iisalmi.fi                               marja.niskanen(a)maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 584 0803                                                   p. 0400 905 782

Arja Laajalahti
koulutuspäällikkö, palveluosaaminen
arja.laajalahti(a)ysao.fi
p. 0400 793 157

KierRe-hanke
www.kierre.info ja www.iisalmi.fi/kierre

Maa- ja kotitalousnaiset, Pohjois-Savo
http://pohjois-savo.maajakotitalousnaiset.fi/

Hävikkiviikko Iisalmessa

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat:

Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään jälleen 10.9 –16.9.2018.
Viikon aikana nostetaan esille ruoan arvostusta sekä herätellään ajattelemaan hävikkiin päätyvää ruokaa ja siitä aiheutuvia turhia kustannuksia.

Iisalmessa teemaviikko käynnistyy tiistaina 11.9.2018, jolloin Iisalmen torilla on Marttojen puutarhaneuvontatapahtuma klo 9–14. Tapahtumassa ovat mukana Iisalmen Marttayhdistykset, Marttaliitto, Savon Martat sekä KierRe-hanke. Päivän aikana tarjotaan tietoa mm. ruokahävikistä ja sen hyödyntämisestä, kaupunkiviljelystä, villiyrteistä sekä puutarhan somistuksesta, lisäksi tarjolla on pottupuuromaistiaiset.

KierRe-hanke on myös kannustanut kouluja, päiväkoteja sekä ravintoloita liittymään mukaan Hävikkiviikon viettämiseen. Kouluista mukana ovat Edvin Laine, Hernejärvi, Juhani Aho, Kangaslampi, Kauppis-Heikki, Kilpijärvi, Partala ja Sourunsalo. Päiväkodeista Hävikkiviikkoa viettävät Kirkkopuiston Montessori, Malminrannan, Simpukan ja Pikku-Simpukan päiväkodit. Ravintoloista mukana Hävikkiviikon toiminnassa ovat Pikku-Iita, Raatihuone, Ilvolanpirtti, Rosso, Presso ja PizzaBuffa, Iltalypsy, Marjahaka, Halpa-Halli sekä Kahvila-Ravintola Mehevä.

Hävikkiviikolla koulut ja päiväkodit voivat toteuttaa ruokahävikkiaiheista opetusta ja tuoda esille ruoan arvostusta, lisäksi kaikilla mukana olijoilla on mahdollisuus osallistua Kuluttaja-lehden punnitushaasteeseen sekä jakaa tietoa ruokahävikistä kampanjamateriaalin avulla.


Lisätietoja

Mari Turunen
projektivastaava, KierRe-hanke
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

Marja Hartikainen
Kankaan Martat
mhartik(a)gmail.com
puh. 045 661 8323

Hävikkiviikko, www.havikkiviikko.fi

Iisalmen koulut ja päiväkodit aktiivisesti mukana ruokahävikkiseurannassa

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , ,

Iisalmen ruokapalveluiden valmistus- ja jakelukeittiöissä seurattiin jälleen toukokuun aikana ruokahävikkiä. Seuranta tehtiin osana KierRe-hanketta ja sen tuloksista on valmistumassa Hämeen Ammattikorkeakoulussa opiskelevan Kirsi Savolaisen opinnäytetyö. Seurantaan osallistuivat kaikki Iisalmen alueen 11 koulua sekä Luma-keskus Majakan opiskelija- /työpaikkaruokala ja yhdeksän kunnallista päiväkotiyksikköä. Ruokapalvelun henkilökunnan aktiivinen osallistuminen ja positiivinen asenne olivat avainasemassa seurantaa toteuttaessa, heidän työpanoksensa ansiosta saimme kattavat tulokset Iisalmen ruokapalvelun hävikkimääristä.

Seuranta toteutettiin punnitsemalla tai arvioimalla päivittäin lounailla tarjoiluastioihin tähteeksi jäänyt tarjoiluhävikki sekä biojäteastiaan lautasilta päätynyt lautashävikki. Toukokuun aikana Iisalmen kouluissa ruokahävikkiin päätyi 24 % tarjotusta ruoasta, päiväkodeissa määrä oli hieman korkeampi (26 %). Luvut ovat Suomessa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin nähden hieman korkeammat (koulut 17 %, päiväkodit 20 %), mutta on otettava huomioon, että tutkimuksia on tehty vasta hyvin vähän ja suhteellisen pienissä mittakaavoissa. Suurin osa syntyneestä ruokahävikistä eli 19 %, sekä kouluissa että päiväkodeissa, oli tarjoilusta ylijäänyttä ruokaa, mikä on ominaista linjastoruokailulle, jossa ruokailijamäärät vaihtelevat. Seuranta on merkittävä askel hävikin vähentämisessä, sen avulla kaupungin ruokapalvelussa voidaan tunnistaa hävikin syntyyn johtaneet syyt, jolloin niihin voidaan myös puuttua. Suomessa syömäkelpoista ruokaa päätyy hävikkiin vuosittain 400–500 miljoonaa kg, mikä vastaa 10–15 % tuotetusta ruoasta. Yli kolmasosa kaikesta kuluttajan aiheuttamasta ympäristökuormituksesta tulee ruoan kautta ja hävikkiin päätynyt ruoka tuottaa saman verran hiilidioksidipäästöjä kuin 400 000 henkilöauton vuotuinen käyttö. Syömäkelpoisen ruoan päätyminen hävikkiin synnyttää myös turhia kustannuksia, pelkästään Suomen kouluissa on arvioitu vuosittaisen ruokahävikin kuluiksi noin 25 miljoonaa euroa.

Syksyllä vietettävän kansallisen Hävikkiviikon (10.-16.9.2018) aikana KierRe-hanke kannustaa kouluja, päiväkoteja ja ravintoloita osallistumaan punnitsemishaasteeseen. Hävikkiviikon kampanjamateriaali herättelee mukaan myös kotitalouksia kiinnittämään huomiota ruokahävikkiinsä.

Lisätiedot:

Kirsi Savolainen
harjoittelija/KierRe-hanke
kirsi.savolainen(a)iisalmi.fi

Mari Turunen
projektivastaava/KierRe-hanke
mari.turunen(a)iisalmi.fi, puh. 040 584 0803

Hävikkiviikko, https://havikkiviikko.fi/
KierRe-hanke, http://www.kierre.info/

Hävikkiviikko Pohjois-Savossa

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , ,

Valtakunnallista ruokahävikin vastaista viikkoa, Hävikkiviikkoa, vietetään jälleen syyskuussa! Viikon aikana nostetaan esille ruoan arvostusta sekä herätellään ajattelemaan hävikkiin päätyvää ruokaa ja siitä aiheutuvia turhia kustannuksia. KierRe yhteistyökumppaneineen on järjestänyt informatiivista ohjelmaa koko viikolle. Lisätietoja teemaviikosta https://havikkiviikko.fi/


OHJELMA

VARKAUS:
TIISTAI 11.9. klo 10.30–13 Soisalo-opisto, www.soisalo-opisto.fi
Infoa ruokahävikistä, pakkausmerkinnöistä ja tarjolla säästösoppaa!
Hävikkivinkki-reseptikilpailu käynnistyy.

KESKIVIIKKO 12.9. klo 10.15–12.15 Waltterin koulu
Infoa koululaisille

TORSTAI 13.9. klo 12–18 K-Citymarket
Infopiste hedelmä- ja vihannesosastolla.
Vinkkejä hävikin vähentämiseen ja smoothien maistatusta

LAUANTAI 15.9.
Osta tilalta! –päivä. Osallistu retkelle osoitteessa: https://www.facebook.com/events/454810231684906/

KUOPIO:
Kuopiossa järjestetään Servican, Jätekukon, Savonian ja Kuopion kaupungin yhteistyönä koulukampanja, jossa hävikkilähettiläät Savonia-ammattikorkeakoulusta kertovat 5.-6. luokkalaisille hävikin synnystä ja sen torjumiskeinoista. Kampanjaan valituissa kouluissa tehdään oppitunnilla myös ruokahävikkimittari ruokaloihin. Hävikkiviikosta tiedotetaan julisteilla ja pöytäkolmioilla Kuopion kaupungin henkilöstöravintoloissa ja kouluissa.

IISALMI:

TIISTAI 11.9. klo 9-14 Tori
Infoa ruokahävikistä

Kouluja ja päiväkoteja kannustetaan osallistumaan viikkoon ja kaikkien kesken arvotaan jäätelöt. Hävikkiviikosta tiedotetaan ravintoloita ja koulujen keittiöitä esittein ja kannustamalla osallistumaan punnitushaasteeseen.

Varkauden ympäristöillat syksyllä 2017

Laura Leppänen Ajankohtaista, Tapahtuma Avainsanat: , , , ,

KierRe -hanke järjestää syksyllä Ympäristöiltoja Varkauden kaupungin kirjaston auditoriossa. Infot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja niissä käsitellään resurssiviisauden teemoja kuntalaisen näkökulmasta. Infojen yhteydessä on mahdollista osallistua Varkauden kaupungin resurssiviisauden toimenpidesuunnitelman eli tiekartan laadintaan ideoimalla, ehdottamalla ja kertomalla, kuinka esimerkiksi energiaa voitaisiin tuottaa tulevaisuudessa, kuinka jätemäärät saadaan vähenemään ja miten lähiruoan osuus saataisiin kasvamaan.

Infojen teemat ja aikataulut ovat seuraavat:

  • ke 13.9.2017 klo 17.30-19 ”Vähemmän ruokaa roskiin” Illan teemoina ruokahävikki, lähiruoka ja vastuullinen ruoka.
  • ke 20.9.2017 klo 17.30-19 ”Vaihtoehtoja autoilulle” Tutustu erilaisiin liikkumisen ja matkustamisen tapoihin. 
  • ke 22.11.2017 klo 17.30-19 Lajittelu kannattaa aina” Ohjeita ja neuvoja kierrätykseen

Ensimmäinen infoilta käsittelee ruokahävikkiä ja sitä, kuinka kotitaloudessa jokainen voi vähentää roskiin menevän käyttökelpoisen ruuan määrää. Lisäksi tarkastellaan ruoan vastuullisuutta ja lähiruokaa. Illan puhujina Sanna Louna Maa- ja kotitalousnaisista sekä Armi Nissinen Hyvinvointia elintarvikkeista -hankkeesta. Ilta on osa valtakunnallista ruokahävikkiviikkoa, jonka tarkoituksena on herätellä kuluttajia tarkastelemaan omia toimintatapojaan.

Toisen infoillan teemana on liikkumisen eri muodot ja niiden vaikutukset ympäristöön. Mitä on viisas liikkuminen? Mitä tulee huomioida hankittaessa biokaasuautoa? Tervetuloa katsomaan kaasuautoa livenä sekä kyselemään omistajan kokemuksia kaasuautoilusta! Puhujina asiantuntijat Tapio Kettunen ja Panu Jouhkimo.

Marraskuun teemaillassa käsitellään jätteiden lajittelua ja kierrätystä kotitalouksissa. Paikalla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy sekä Keski-Savon Jätehuolto.

Lisätietoa tilaisuuksista: Teija Härkönen, teija.harkonen(a)navitaskehitys.fi, puh. 040 5038935