Tag: resurssiviisausohjelma

Tervetuloa resurssiviisaustyön aloitustyöpajaan 21.1.2019 Siilinjärven kunnantalolle

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , , , , , , ,

Siilinjärvellä aloitetaan resurssiviisausohjelman laatiminen kunnalle ja haluamme mukaan juuri teidät!
Tervetuloa kaikille avoimeen resurssiviisaustyön aloitustyöpajaan
21.1.2019 Siilinjärven kunnantalolle klo 12-16

Aiheeseen johdattaa Motivan orientaatioluento, jonka jälkeen alkaa varsinainen työpajatyöskentely. 
Alun yhteisen orientaation jälkeen jakaudumme teemakaistojen mukaisiin pienryhmiin.

Resurssiviisaustyön teemakaistat Siilinjärvellä ovat:
Energiantuotanto ja -kulutus
Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
Kulutus ja materiaalikierrot
Ruoan tuotanto ja -kulutus
Vedenkäyttö ja luonnonvedet

Toivomme, että miettisitte etukäteen, mihin teemakaistaan haluatte osallistua.

Lisäksi 26.2. ja 26.3.2019 järjestetään jatkotyöpajat, joissa työstetään resurssiviisausohjelmaa eteenpäin.

Lisätietoja antaa projektivastaava Laura Kortelainen, p. 044 729 1204, laura.kortelainen(at)siilinjarvi.fi

Rohkeasti kohti päästötöntä, jätteetöntä ja kestävän kulutuksen Kuopiota

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista Avainsanat: ,

Kuopion kaupunginhallitus esittää Kuopion resurssiviisausohjelman hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Kuopio on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Resurssiviisausohjelma sisältää kuusi teemaa, joiden sisällä on määritetty teemakohtaiset visiot vuodelle 2050, tavoitteet vuodelle 2030 ja mittarit sekä toimenpidekokonaisuudet tavoitteiden toteuttamiseksi. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruoantuotanto ja kulutus, veden käyttö ja luonnonvedet sekä hyvinvointia luonnosta.

Energiantehokkuutta pyritään parantamaan edelleen monin tavoin tuotannossa ja käytössä. Kaupunki haluaa edistää sähkö- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöä fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseksi. Lisäksi liikenteen päästöjä pyritään vähentämään mm. kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä. Yksi tavoitteista on olla Suomen paras sähköpyöräilykaupunki vuoteen 2030 mennessä.

Ruoan tuotannossa ja kulutuksessa pyritään lähi- ja luomuruoan käyttöön sekä ruokahävikin puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kuopiossa halutaan toimia vesivastuullisesti ja alueen kansainvälisesti vahva vesiosaaminen halutaan hyödyntää uuden yritystoiminnan luomisessa. Kuopion poikkeuksellisen monipuolinen luonto antaa edellytykset tavoitella Suomen johtavan kaupungin asemaa virkistyspalveluiden käytön ja luontolähtöisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Resurssiviisausohjelman sisältöä on ideoitu vuoden aikana teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Ohjelman tehtävänä on ollut osaltaan koota eri toimijoiden tulevia kiertotalouteen ja resurssiviisauteen tähtääviä hankkeita. Ohjelmaan kerättiin ideoita myös asukkailta ja luottamushenkilöiltä kyselyjen avulla.

Kaupunginhallitus valitsi myös kiertotalouden painopistealueet Kuopion seudun kiertotalouspotentiaalin esiselvityksen tulosten pohjalta. Valitut painopistealueet ovat metsäbiomassaan pohjautuva kiertotalouden merkittävä vahvistaminen, teollisuuden kiertotalousratkaisujen kehittäminen, maatalouden kiertotalousratkaisut, infra- ja talonrakentamisen resurssitehokkuusratkaisut, materiaalikierrätyksen ja kiertotalouden palvelujen kehittäminen ja aktiiviset kokeilut sekä veteen, ilmaan ja prosessiteollisuuteen kohdistuvan kiertotalouden cleantech ja asiantuntemus.

Kuopio on valtakunnallisen resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Finnish Sustainable Communities (FISU) -verkoston jäsen. Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Vuoden 2017 alussa käynnistynyt kaksivuotinen Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke (KierRe) on vastannut Kuopiossa resurssiviisaustyön koordinoinnista.

Lisätietoja:

projektivastaava
Minna Kuuluvainen, puh. 044 187 2148, [email protected]

ympäristöjohtaja
Tanja Leppänen, puh. 044 718 2141, [email protected]