Tag: resurssiviisaus

Viksu Kuopiolainen – tule Kohtaamoon 10.5.2019!

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , , ,

Kuopion kaupunki järjestää Viksu Kuopio –tapahtuman Kohtaamossa perjantaina 10.5.2019 klo 9-12. Tarjolla on tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista, kaupunkipyöristä, virkistysalueista, luontoretkistä sekä jätteiden lajittelusta. Tule keskustelemaan resurssiviisaasta Kuopiosta ja viksuista valinnoista asiantuntijoidemme kanssa!

Onko sinulla vinkkejä ja ideoita esimerkiksi ilmastopoliittiseen ohjelmaamme tai luonnonvarojen viisaampaan käyttöön kaupungissamme? Tule paikalle keskustelemaan ja kertomaan ideasi! Paikalla keskustelemassa ja opastamassa viksumpiin valintoihin ovat energianeuvoja Mari Turunen, ympäristöasiantuntijat Minna Kuuluvainen sekä Tapio Kettunen, ympäristönsuojelusuunnittelija Anniina Le Tortorec ja Jätekukolta ympäristökouluttaja Paula Korpinen.

Viksu Kuopio -tapahtumassa voit keskustella muun muassa seuraavista teemoista:

  • Energianeuvonta – olisiko sinun mahdollista hyödyntää ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja?
  • Viksu Kuopio 2030 – Mikä Viksu Kuopio on ja mihin sillä pyritään?
  • Resurssiviisaus – miten toimia ympäristövastuullisesti ja resurssiviisaasti?
  • Ilmastopoliittinen ohjelma – mitä toivot ilmastopoliittiselta ohjelmaltamme? Mitkä ovat tärkeimpiä ilmastopolitiikan painopisteitä? Kerro ideasi ja toiveesi!
  • Jätekukon toiminnallinen lajittelupiste – miten lajitella jätteet oikein?

Viksu Kuopio -tapahtumassa tarjolla tietoa myös KierRe –hankkeesta, Savilahden energiaratkaisuista, Kuopion kaupungin ympäristökertomuksesta sekä tietoa Kuopion virkistysalueista, kuten vesistöistä sekä retkireiteistä. Lisäksi voit tutustua Kuopion upouusiin sähköisiin kaupunkipyöriin! Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, 044 718 2187
Energianeuvoja Mari Turunen, 044 718 2870
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, 044 718 2148
[email protected]

Viidelle toimijalle Viksu Kuopio –tunnus ympäristövastuullisesta toiminnasta

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , ,

Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myönsi Viksu Kuopio -tunnuksen Aurinkorinteen koululle ja Lyseon lukiolle, Niiralan Kulma Oy:lle, Jätekukko Oy:lle sekä KalPa Hockey Oy:lle osoituksena ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Kuopion kaupungin uusi Viksu Kuopio –tunnus voidaan myöntää organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat teoillaan parantaneet ympäristövastuullisuuttaan. Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä muihin resurssiviisaisiin tekoihin. Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myöntää Viksu Kuopio -tunnuksen 1–2 kertaa vuodessa.
Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että organisaatio tai yhteisö on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaansa ja valinnut kehittämistoimenpiteensä. Lisäksi organisaatio tai yhteisö tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti. Nyt myönnetyt tunnukset ovat ensimmäiset Viksu Kuopio -tunnukset ja tunnuksia tullaan jakamaan vuosittain. Tunnuksen saajat löytyvät sivulta: kuopio.fi/viksukuopio.
Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisaus-ohjelmalla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion tavoitteina on olla jätteetön, päästötön, kestävän kulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja:

Laajempi uutinen Kuopio.fi -sivuilla

Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, puh. 044 718 2148
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, puh. 044 718 2187

[email protected]
Kuopion resurssiviisausohjelma

 

Tervetuloa resurssiviisaustyön aloitustyöpajaan 21.1.2019 Siilinjärven kunnantalolle

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , , , , , , ,

Siilinjärvellä aloitetaan resurssiviisausohjelman laatiminen kunnalle ja haluamme mukaan juuri teidät!
Tervetuloa kaikille avoimeen resurssiviisaustyön aloitustyöpajaan
21.1.2019 Siilinjärven kunnantalolle klo 12-16

Aiheeseen johdattaa Motivan orientaatioluento, jonka jälkeen alkaa varsinainen työpajatyöskentely. 
Alun yhteisen orientaation jälkeen jakaudumme teemakaistojen mukaisiin pienryhmiin.

Resurssiviisaustyön teemakaistat Siilinjärvellä ovat:
Energiantuotanto ja -kulutus
Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
Kulutus ja materiaalikierrot
Ruoan tuotanto ja -kulutus
Vedenkäyttö ja luonnonvedet

Toivomme, että miettisitte etukäteen, mihin teemakaistaan haluatte osallistua.

Lisäksi 26.2. ja 26.3.2019 järjestetään jatkotyöpajat, joissa työstetään resurssiviisausohjelmaa eteenpäin.

Lisätietoja antaa projektivastaava Laura Kortelainen, p. 044 729 1204, laura.kortelainen(at)siilinjarvi.fi

Iisalmi panostaa tulevina vuosina resurssien viisaaseen käyttöön

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , ,

Iisalmen kaupunginhallitus hyväksyi kesällä esityksen Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelmasta. Iisalmen resurssitehokkuustyön tavoitteena on edistää kestävää hyvinvointia hyödyntämällä kiertotalouden ja hiilineutraalin toimintamallin mahdollisuuksia. Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018-2019, 2020-2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet. Suunnitelma on laadittu osana KierRe-hanketta ja sen sisältöä alettiin ideoimaan viime syksyn aikana teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Energian tuotantoon ja kulutus -teemaan liittyen energiatehokkuutta tullaan parantamaan merkittävästi uusissa ja peruskorjattavissa kaupungin rakennuksissa ja niissä pyritään hyödyntämään laajasti uusiutuvaa energiaa käyttäviä järjestelmiä, kuten esimerkiksi aurinkoenergia- ja maalämpöjärjestelmiä. Lisäksi kaupunki jatkaa rakennustensa valaistuksen sekä katuvalaistuksen uusimista led-valaisimiksi. Savon Voima on sitoutunut tehostamaan energiantuotantoaan entisestään sekä siirtymään yhä enemmän uusiutuviin energiamuotoihin. Petterinkulma ottaa uudiskohteisiinsa maalämmön ensisijaiseksi vaihtoehdoksi ja vähentää kohteidensa lämmönkulutusta mm. lämmöntalteenoton avulla.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne –teemassa kaupungin tavoitteina on esimerkiksi tiivistää yhdyskuntarakennetta, edistää puurakentamista hyödyntäen paikallista metsävarantoa sekä lisätä pyöräilyn ja kävelyn kulkuosuuksia tulevina vuosina. Iisalmen torille on asennettu kesän aikana kolme sähköauton latauslaitetta ja lisäksi kaupunki tulee hankkimaan tämän vuoden aikana yhden sähköisen yhteiskäyttöauton kaupungin työntekijöiden käyttöön. Kulutus ja materiaalikierrot –teeman tavoitteina on mm. ehkäistä jätteen syntyä sekä edistää kierrätystä ja kestäviä hankintoja kaupungin toiminnassa. Lähivuosina kaupunki alkaa mm. käyttää sekä betonitehtailta että purettavista rakennuksista tulevaa kierrätysbetonia Soinlahden yritystonttien pohjissa.

Ruuan tuotanto ja kulutus –teeman alla tavoitteina on mm. vähentää ruokahävikin määrää sekä lisätä lähiruuan määrää niin kotitalouksissa, kuin kouluissa ja päiväkodeissakin. Lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa on jo lisätty kasvisten käyttöä ottamalla ruokalistoille yksi kasvisruokapäivä viikossa. Vedenkäyttöön ja luonnonvesiin liittyen Iisalmen Vesi ja Ylä-Savon Vesi Oy tulevat parantamaan vesihuoltolaitoksiensa energiatehokkuutta. Muita teeman tavoitteita ovat myös vesivastuullisuuden lisääminen (vedenkulutuksen vähentäminen, kuluttajatottumukset, jne.) yhteistyössä eri tahojen kanssa, kaupunki myös kartoittaa hulevesien käsittelyn nykytilaa ja tekee toimia käsittelyn parantamiseksi.


Lisätiedot


Linkki resurssiviisauden toimintasuunnitelmaan (suunnitelma sivun oikeassa laidassa): http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Kehittaminen-ja-hankkeet/KierRe-hanke-/Resurssiviisauden-toimintasuunnitelma


Mari Turunen, projektivastaava
KierRe-hanke / Iisalmen kaupunki
mari.turunen(a)iisalmi.fi, puh. 040 584 0803
www.kierre.info

Lisää kuntia mukaan resurssiviisaustyöhön Pohjois-Savossa

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto Avainsanat: , , , , , , , , , , , ,

Pohjois-Savossa on toteutettu Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja ProAgrian voimin kestävän kehityksen edistämisen hanketta loppuvuodesta 2016 alkaen. Kiertotalouden ja resurssiviisauden kehittäminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hankkeen tavoitteena on vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä, tehostaa energian käyttöä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Lisäksi tavoitteena on edistää sähkö- ja kaasuautoilua, julkisen liikenteen käyttöä sekä pyöräilyä. Kunnissa on havahduttu myös ruokahävikin syntymisen ehkäisyyn sekä kestäviin ja vastuullisiin hankintoihin.

Pohjois-Savossa uusina kuntina resurssiviisaustyöhön lähtevät mukaan Siilinjärvi ja Joroinen. Samalla hankkeen toteutusaikaa jatkettiin vuoden 2019 syyskuun loppuun. Samalla hankkeen rahoittaja Pohjois-Savon Liitto (EAKR) myönsi toteutukseen lisää resursseja. Viestintä on tunnistettu erityisen tärkeäksi ja viestinnästä vastaa jatkossa projektiassistentti Tiina Hallenberg.

Joroisissa projektivastaavana on aloittanut Jaakko Lappalainen. Joroisissa kuten muissakin hankkeessa mukana olevissa kunnissa laaditaan kunnalle oma resurssiviisausohjelma, joka toimii tulevaisuudessa toimintasuunnitelmana kohti resurssiviisautta ja kiertotalouden edistämistä. Erityisiä painopistealueita Joroisissa on biokaasu, vaihtoehtoiset lämmitys- ja energiamuodot kiinteistöissä, energiakatselmukset ja energiatehokkuuden ratkaisut, vaihtoehtoiset liikkumisen muodot ja kevyenliikenteen lisääminen. Kuntalaisten neuvonta ja opastus on myös tärkeässä roolissa.

Siilinjärvelle resurssiviisaustyö saadaan käyntiin syyskuussa. Siilinjärvellä hankkeen painopisteet ovat resurssiviisausohjelman lisäksi kiinteistöjen ja infran energiatehokkuus, julkisen ruokapalvelun hävikki, vaihtoehtoisten energiamuotojen selvittäminen kunnan kiinteistöissä, jätteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet, ympäristövastuulliset hankinnat, julkisen liikenteen parantaminen yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa sekä maatilakohtaiset biokaasulaitokset.

 

Ympäristövastuullisuus Navitas Aamukahvien aiheena

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto, Tapahtuma Avainsanat: , , , , , , , ,

Tervetuloa Nvitas Aamukahveille Varkauteen Ruokaravintola Amandaan Pirnankatu 4 (Forum) klo 8-10.30.

Tämän kertaisten Navitas Aamukahvien teemana on ympäristövastuullisuus. Anu Salo Savon koulutuskuntayhtymästä esittelee Ekokompassia, joka on työkalu tavoitteelliseen ympäristöasioiden kehittämiseen. Ekokompassi sopii sekä pk-yrityksille että julkisille organisaatioille. Lisäksi SYKE:n Johanna Niemistö kertoo maksuttomasta elinkaariklinikkapalvelusta. Elinkaariklinikassa saat selville oman tuotteesi tai palvelusi tuotannosta aiheutuvat keskeiset ympäristövaikutukset. Lisäksi etsitään keinoja tuotantoprosessin ja sen resurssitehokkuuden kehittämiseen, ympäristövaikutusten minimointiin ja kustannussäästöjen löytämiseen. Elinkaariklinikka on maksuton ja vaatii yritykseltä ainoastaan ajallisen panoksen (noin 1–2 työpäivää)

Aamukahveille ovat tervetulleita kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet, yrittäjät, yrittäjähenkiset ja yrityksen ostamisesta kiinnostuneet. Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan TÄSTÄ.

Navitas aamukahvit järjestämme yhteistyössä KierRe -hankkeen (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) sekä Teolliset symbioosit -hankkeen kanssa.
Tervetuloa mukaan!

Varkauden ympäristöillat syksyllä 2017

Laura Leppänen Ajankohtaista, Tapahtuma Avainsanat: , , , ,

KierRe -hanke järjestää syksyllä Ympäristöiltoja Varkauden kaupungin kirjaston auditoriossa. Infot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja niissä käsitellään resurssiviisauden teemoja kuntalaisen näkökulmasta. Infojen yhteydessä on mahdollista osallistua Varkauden kaupungin resurssiviisauden toimenpidesuunnitelman eli tiekartan laadintaan ideoimalla, ehdottamalla ja kertomalla, kuinka esimerkiksi energiaa voitaisiin tuottaa tulevaisuudessa, kuinka jätemäärät saadaan vähenemään ja miten lähiruoan osuus saataisiin kasvamaan.

Infojen teemat ja aikataulut ovat seuraavat:

  • ke 13.9.2017 klo 17.30-19 ”Vähemmän ruokaa roskiin” Illan teemoina ruokahävikki, lähiruoka ja vastuullinen ruoka.
  • ke 20.9.2017 klo 17.30-19 ”Vaihtoehtoja autoilulle” Tutustu erilaisiin liikkumisen ja matkustamisen tapoihin. 
  • ke 22.11.2017 klo 17.30-19 Lajittelu kannattaa aina” Ohjeita ja neuvoja kierrätykseen

Ensimmäinen infoilta käsittelee ruokahävikkiä ja sitä, kuinka kotitaloudessa jokainen voi vähentää roskiin menevän käyttökelpoisen ruuan määrää. Lisäksi tarkastellaan ruoan vastuullisuutta ja lähiruokaa. Illan puhujina Sanna Louna Maa- ja kotitalousnaisista sekä Armi Nissinen Hyvinvointia elintarvikkeista -hankkeesta. Ilta on osa valtakunnallista ruokahävikkiviikkoa, jonka tarkoituksena on herätellä kuluttajia tarkastelemaan omia toimintatapojaan.

Toisen infoillan teemana on liikkumisen eri muodot ja niiden vaikutukset ympäristöön. Mitä on viisas liikkuminen? Mitä tulee huomioida hankittaessa biokaasuautoa? Tervetuloa katsomaan kaasuautoa livenä sekä kyselemään omistajan kokemuksia kaasuautoilusta! Puhujina asiantuntijat Tapio Kettunen ja Panu Jouhkimo.

Marraskuun teemaillassa käsitellään jätteiden lajittelua ja kierrätystä kotitalouksissa. Paikalla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy sekä Keski-Savon Jätehuolto.

Lisätietoa tilaisuuksista: Teija Härkönen, teija.harkonen(a)navitaskehitys.fi, puh. 040 5038935