Tag: Iisalmi

Nopeat kiertotalouden kokeilut päätökseen

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , , , ,

Nopeat kiertotalouden kokeilut on nyt saatettu päätökseen. Kokeilupaikkakuntina toimivat Kuopio, Siinlinjärvi ja Varkaus. Nopeissa kokeiluissa tuotetta, palveluaihiota tai toimintamallia kokeiltiin käyttäjien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikeassa käyttöympäristössä. Kokeilut olivat käynnissä huhti-lokakuun välisenä aikana. Tuloksista ja kokeiluista voit lukea lisää täältä. 

 

Seminaari Iisalmessa 9.10.2018

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , ,

KUTSU: UUSIUTUVAN ENERGIAN JA KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISUUDET IISALMESSA

Tervetuloa kuulemaan tuloksia uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta sekä esiselvityksestä Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaaliin liittyen!

Aika: Tiistai 9.10.2018, klo 13.00 – 15.30
Paikka: Iisalmi-sali, Luma-keskus (Savonkatu 5), Iisalmi

Ohjelma
13.00 – 13.05  Tilaisuuden avaus
13.05 – 13.50  Iisalmen alueen kiertotalouspotentiaali (Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy)
13.50 – 14.00  Kysymyksiä ja keskustelua
14.00 – 14.30  Kahvi
14.30 – 15.15   Tuloksia uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta (Jukka Jalovaara, Ramboll Finland Oy)
15.15 – 15.30   Kysymyksiä ja keskustelua

Ohjelma/kutsu pdf-muodossa

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan pe 5.10.2018 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/7BC1DD84D771B687

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa olivat tavoitteena Iisalmen alueen energiataseen sekä uusiutuvan energian hyödyntämispotentiaalin selvittäminen. Katselmuksessa on koottu perustiedot Iisalmesta ja kartoitettu Iisalmen alueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet sekä arvioitu käytettävissä olevat uusiutuvan energian varat. Lisäksi Soinlahden bioteolllisuuslaakson, Kankaan ja Marjahaan alueille on laadittu aurinkoenergiakartat sekä selvitetty alueille soveltuvia energiaratkaisuja (kuten maalämpö, aurinkovoima ja energian varastointi). Katselmuksen on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalin esiselvityksen toteutti Ramboll Finland Oy. Esiselvityksessä oli tavoitteena löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millä osa-alueilla kiertotalouden vaikuttavuus on kaikista suurin ja minkälaista taloudellista lisäarvoa kiertotaloudella voidaan saavuttaa, sekä
  • Millaiset painopisteet Iisalmen tulisi valita resurssiviisauden ja kiertotalouden tavoitteita ja toimenpiteitä asettaessaan (huomioiden seudun elinkeinorakenne, yritykset, tutkimustoiminta, jne.).

Selvitykset on tehty osana käynnissä olevaa Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanketta. KierRe -hankkeen toteuttajina ovat Iisalmen ja Kuopion kaupungit, Joroisten ja Siilinjärven kunnat, Navitas Kehitys Oy sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Lisätiedot

Mari Turunen
Projektivastaava, KierRe -hanke

Iisalmen kaupunki
040 584 0803, mari.turunen(a)iisalmi.fi

Iisalmen torin sähköautojen latauspisteiden julkistamistilaisuus 13.9.2018

Mari Turunen Ajankohtaista Avainsanat: , ,

Iisalmen torilla pidetään kaikille avoin sähköautojen latauspisteiden julkistamistilaisuus torstaina 13.9.2018 klo 12-13. Auton latausta pääsee myös kokeilemaan paikan päällä, sillä tilaisuudessa on esillä sähköauto.

Latauspisteiden hankinnasta on vastannut Iisalmen kaupunki ja niiden toimittaja on Savon Voima.  Kolme latausasemaa sijaitsevat torin pysäköintialueen Satamakadun puoleisella reunalla ja ne mahdollistavat enimmillään kuuden auton yhtäaikaisen lataamisen. Latauspisteet kuuluvat Savon Voiman valtakunnalliseen VoimaPiste- latausverkostoon ja Iisalmen laitteet ovat ns. asiointilataukseen soveltuvia, puolinopeita yksiköitä.

Yhden latauspisteen maksimiteho on yhdellä ladattavalla ajoneuvolla 22 kilowattia ja mikäli käytössä on pisteen molemmat paikat, latausteho ladattavaa sähköautoa kohden puolittuu. Maksimiteholla tunnin latauksella keskivero sähköautolle saadaan noin 120 kilometriä uutta ajomatkaa. Latausasemien käytön ja latausmaksujen suorittamisen osalta lisätietoja löytyy osoitteesta www.savonvoima.fi/voimapiste.

Lisätiedot: 

Jere Anttalainen, VoimaPiste palvelut
Savon Voima Oyj
jere.anttalainen(at)savonvoima.fi, p 044 723 7151

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri
Iisalmen kaupunki
jyrki.kontta(at)iisalmi.fi, p 040 588 9022

Iisalmi panostaa tulevina vuosina resurssien viisaaseen käyttöön

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , ,

Iisalmen kaupunginhallitus hyväksyi kesällä esityksen Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelmasta. Iisalmen resurssitehokkuustyön tavoitteena on edistää kestävää hyvinvointia hyödyntämällä kiertotalouden ja hiilineutraalin toimintamallin mahdollisuuksia. Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018-2019, 2020-2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet. Suunnitelma on laadittu osana KierRe-hanketta ja sen sisältöä alettiin ideoimaan viime syksyn aikana teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Energian tuotantoon ja kulutus -teemaan liittyen energiatehokkuutta tullaan parantamaan merkittävästi uusissa ja peruskorjattavissa kaupungin rakennuksissa ja niissä pyritään hyödyntämään laajasti uusiutuvaa energiaa käyttäviä järjestelmiä, kuten esimerkiksi aurinkoenergia- ja maalämpöjärjestelmiä. Lisäksi kaupunki jatkaa rakennustensa valaistuksen sekä katuvalaistuksen uusimista led-valaisimiksi. Savon Voima on sitoutunut tehostamaan energiantuotantoaan entisestään sekä siirtymään yhä enemmän uusiutuviin energiamuotoihin. Petterinkulma ottaa uudiskohteisiinsa maalämmön ensisijaiseksi vaihtoehdoksi ja vähentää kohteidensa lämmönkulutusta mm. lämmöntalteenoton avulla.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne –teemassa kaupungin tavoitteina on esimerkiksi tiivistää yhdyskuntarakennetta, edistää puurakentamista hyödyntäen paikallista metsävarantoa sekä lisätä pyöräilyn ja kävelyn kulkuosuuksia tulevina vuosina. Iisalmen torille on asennettu kesän aikana kolme sähköauton latauslaitetta ja lisäksi kaupunki tulee hankkimaan tämän vuoden aikana yhden sähköisen yhteiskäyttöauton kaupungin työntekijöiden käyttöön. Kulutus ja materiaalikierrot –teeman tavoitteina on mm. ehkäistä jätteen syntyä sekä edistää kierrätystä ja kestäviä hankintoja kaupungin toiminnassa. Lähivuosina kaupunki alkaa mm. käyttää sekä betonitehtailta että purettavista rakennuksista tulevaa kierrätysbetonia Soinlahden yritystonttien pohjissa.

Ruuan tuotanto ja kulutus –teeman alla tavoitteina on mm. vähentää ruokahävikin määrää sekä lisätä lähiruuan määrää niin kotitalouksissa, kuin kouluissa ja päiväkodeissakin. Lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa on jo lisätty kasvisten käyttöä ottamalla ruokalistoille yksi kasvisruokapäivä viikossa. Vedenkäyttöön ja luonnonvesiin liittyen Iisalmen Vesi ja Ylä-Savon Vesi Oy tulevat parantamaan vesihuoltolaitoksiensa energiatehokkuutta. Muita teeman tavoitteita ovat myös vesivastuullisuuden lisääminen (vedenkulutuksen vähentäminen, kuluttajatottumukset, jne.) yhteistyössä eri tahojen kanssa, kaupunki myös kartoittaa hulevesien käsittelyn nykytilaa ja tekee toimia käsittelyn parantamiseksi.


Lisätiedot


Linkki resurssiviisauden toimintasuunnitelmaan (suunnitelma sivun oikeassa laidassa): http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Kehittaminen-ja-hankkeet/KierRe-hanke-/Resurssiviisauden-toimintasuunnitelma


Mari Turunen, projektivastaava
KierRe-hanke / Iisalmen kaupunki
mari.turunen(a)iisalmi.fi, puh. 040 584 0803
www.kierre.info

Lisää kuntia mukaan resurssiviisaustyöhön Pohjois-Savossa

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto Avainsanat: , , , , , , , , , , , ,

Pohjois-Savossa on toteutettu Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja ProAgrian voimin kestävän kehityksen edistämisen hanketta loppuvuodesta 2016 alkaen. Kiertotalouden ja resurssiviisauden kehittäminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hankkeen tavoitteena on vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä, tehostaa energian käyttöä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Lisäksi tavoitteena on edistää sähkö- ja kaasuautoilua, julkisen liikenteen käyttöä sekä pyöräilyä. Kunnissa on havahduttu myös ruokahävikin syntymisen ehkäisyyn sekä kestäviin ja vastuullisiin hankintoihin.

Pohjois-Savossa uusina kuntina resurssiviisaustyöhön lähtevät mukaan Siilinjärvi ja Joroinen. Samalla hankkeen toteutusaikaa jatkettiin vuoden 2019 syyskuun loppuun. Samalla hankkeen rahoittaja Pohjois-Savon Liitto (EAKR) myönsi toteutukseen lisää resursseja. Viestintä on tunnistettu erityisen tärkeäksi ja viestinnästä vastaa jatkossa projektiassistentti Tiina Hallenberg.

Joroisissa projektivastaavana on aloittanut Jaakko Lappalainen. Joroisissa kuten muissakin hankkeessa mukana olevissa kunnissa laaditaan kunnalle oma resurssiviisausohjelma, joka toimii tulevaisuudessa toimintasuunnitelmana kohti resurssiviisautta ja kiertotalouden edistämistä. Erityisiä painopistealueita Joroisissa on biokaasu, vaihtoehtoiset lämmitys- ja energiamuodot kiinteistöissä, energiakatselmukset ja energiatehokkuuden ratkaisut, vaihtoehtoiset liikkumisen muodot ja kevyenliikenteen lisääminen. Kuntalaisten neuvonta ja opastus on myös tärkeässä roolissa.

Siilinjärvelle resurssiviisaustyö saadaan käyntiin syyskuussa. Siilinjärvellä hankkeen painopisteet ovat resurssiviisausohjelman lisäksi kiinteistöjen ja infran energiatehokkuus, julkisen ruokapalvelun hävikki, vaihtoehtoisten energiamuotojen selvittäminen kunnan kiinteistöissä, jätteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet, ympäristövastuulliset hankinnat, julkisen liikenteen parantaminen yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa sekä maatilakohtaiset biokaasulaitokset.