KierRe-hanke Siilinjärvellä

Hankkeen tavoitteena on mm. vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Resurssiviisaassa kunnassa käytetään luonnonvaroja, energiaa ja raaka-aineita mahdollisimman järkevällä ja kestävällä tavalla sekä suositaan palveluiden käyttöä asioiden omistamisen sijaan, ja siihen pyrimme myös Siilinjärvellä. Tavoitteenamme on kannustaa kuntaa, alueen yrittäjiä ja kuntalaisia kohti ekologisesti kestävää ja resurssiviisasta elämää.

Siilinjärvellä selvitetään mm. kiinteistöjen ja infran energiatehokkuuden parantamista, ruokahuollon hävikin vähentämistä, vaihtoehtoisia energiamuotoja kiinteistöissä, hankintojen ympäristövastuullisuutta, jätteiden ja tavaran kierrättämisen tehostamismahdollisuuksia sekä alueen biotalousmahdollisuuksia. Hankkeessa laaditaan Siilinjärvelle resurssiviisausohjelma, jota pyritään työstämään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet eri osa-alueille, nimetään osa-alueiden vastuutahot ja seurataan tavoitteiden toteutumista erilaisilla mittareilla. Tavoitteena on, että resurssiviisaustyö jää elämään ja etenemään kunnassa hankkeen jälkeenkin.

Kerro idea tai vinkkaa toiminnasta

Onko sinulla idea, miten Siilinjärvellä voitaisiin edistää resurssiviisautta? Haluatteko järjestää kiertotalouteen liittyvän tapahtuman tai tempauksen? Onko sinulla tiedossasi toimija, yritys tai henkilö, joka jo tekee ilmastotekoja, mutta emme vielä tiedä siitä? Ota rohkeasti yhteyttä, niin viedään yhdessä asiaa eteenpäin!

Yhteystiedot:
projektivastaavan sijainen Elina Huerta
puh. 040 503 8935,  [email protected]