KierRe hanke on toiminut aktiivisesti edistämässä kaasuautoilun tunnettuutta. Olemme selvittäneet Iisalmen, Kuopio ja Varkauden kaupunkien mahdollista kysyntää liikennekaasulle, jos tänne tulee kaasun tankkausasemia.  Kysyimme taksiautoilijoilta samaa asiaa ja siitä on raportti. Kaasun tulee jatkossakin olla edullisempi polttoaine kuin bensiini ja diesel.  Useat haastateltavista tiesivät, että kaasuautossa on sekä bensiini tai dieseltankki ja kaasutankki.  Tämä on tärkeää polttoaineen riittävyyden takia täällä keskisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Yhteenvetona voidaan todeta että kaasuautoilu kiinnostaa ensi sijaisesti taloudellisilla perusteilla.. Kaasun hinnan tulee jatkossakin olla bensiiniä tai dieseliä edullisempaa. Mykyisin liikennebiokaasu maksaa 0,93 €/litra (vertailuhinta bensiiniin) ja kaasuauton ostohinta uutena on samaa luokkaa kuin vastaava bensiiniauton.

Kattava sivusto kaasuautoilusta on Gasumin verkkosivuilla
https://www.gasum.com/yksityisille/valitse-kaasuauto/kaasuauton-hankinta/

Biokaasukupu

Biokaasun tankkaus