Kaupunkiviljely innosti ja tuotti satoa Kuopiossa

Savon Martat ry kokeilivat kaupunkiviljelyn toimintamallia Kuopion Inkilänmäellä kevään, kesän ja syksyn 2018 aikana. Yhteistyötahoina kokeilussa olivat Kuopion Puutarhaseura r.y., Hyötykasviyhdistyksen Kuopion alueosasto ja Itä-Puijon asukasyhdistys ry.

Alueen asukkaista ja hankkeen toteuttajista koottiin ryhmä, joka pääasiassa vastasi viljelmän hoitotöistä. Viljellyt lajit olivat yleisiä kotipuutarhoissa viljeltäviä lajeja, mutta joukossa oli myös erikoisempia kasveja. Alueen asukkaille järjestettiin kokeilun esittely- ja neuvontatilaisuus toukokuussa ja lisäksi järjestettiin suunnitelman mukaisesti viisi kaikille avointa neuvontatilaisuutta. Viljelmän perustamistilaisuus oli ensimmäinen avoimista tilaisuuksista ja luonteeltaan hyvin osallistava. Kaupunkiviljely oli avoin kaikille ja siihen sai vapaasti käydä kuka tahansa tutustumassa.

Kokeilussa saatiin myönteisiä tuloksia yhteisöllisen kaupunkiviljelyidean käytännön toteutuksesta ja soveltuvuudesta kaupunkiympäristöön. Asukkaat olivat kiinnostuneita kokeilusta, resurssiviisaista menetelmistä ja neuvoista. Heiltä saatiin myönteistä palautetta kokeilusta. Kokeilu toimi heille esimerkkinä. Moni kertoi aloittavansa kaupunkiviljelyn ensi keväänä, tämän esimerkin tukemana. He pitivät toimintaa ilahduttavana ja tarpeellisena. He innostuivat ja kiertotalouden edistäminen tuli osaksi monen arkipäivää.

Median kautta kokeilusta levisi tietoa laajasti. Itä-Puijon asukasyhdistys kertoi saaneensa kokeilun myötä raikkaan tuulahduksen uusia toimintaideoita. Kaupunkiviljelykokeilu edisti yhteisöllisyyttä ja oli toimintaa, joka lisäsi osallisuutta ja yleistietoutta.  Yhteisöllistä viljelytoimintaa jatketaan kohteessa tulevina vuosina, jos asukkaista saadaan koottua sopivan kokoinen ryhmä viljelysten hoitamiseen. Myös muut yhteistyötahot pitivät kokeilua onnistuneena ja pohtivat toimintamallin jatkamista.

Kokeilun toteuttaja, Savon Martat ry jatkaisi mielellään samanlaista toimintaa, mikäli siihen olisi taloudellisia resursseja.

– Vastaavia viljelykohteita voisi hyvinkin olla useammassa kaupungissa ja kohteessa Savon alueella. Käytännön kokeilun ja neuvonnan avulla opitaan parhaiten uusia taitoja resurssiviisaasti ja kiertotaloutta edistäen, summaa ympäristöasiantuntija Tiina Ikonen.

Lisätietoja: Tiina Ikonen, Savon Martat ry, puh. 050 339 4262

Lisätietoja kokeilun tuloksista ja kuvakooste Savon Marttojen nettisivuilla:

Kaupunkiviljelyä Savossa – nettisivut
Kaupunkiviljelyä Savossa – Facebook-sivu

 

Kuopion raviradalla aloitettiin jätteiden lajittelu

Kuopion raviradalle saatiin KierRe-hankkeen kokeilun aikana tuotua käyttäjäystävällisiä jätepisteitä ja parannettua yleisön ja alueen toimijoiden mahdollisuuksia lajitella jätteet. Ennen raviradalla kaikki meni sekajätteen joukkoon.

Kokeilun aikana raviradan varikkoalueelle rakennettiin jätekatos, josta löytyy jäteastiat paperille, metallille, lasille, kartongille, biojätteelle ja sekajätteelle. Lisäksi kokeilun aikana raviradan yleisötiloihin suunniteltiin käyttäjäystävälliset lajitteluastiat. Nyt yleisön on mahdollista lajitella paperit ja pullot, joita tapahtumien aikana on katsottu syntyvän eniten.

Kokeilun aikana raviradalle saatiin myös ulkotilojen rakenteisiin kiinnitettyjä roska-astioita sekajätteelle ja tupakan tumpeille, jotka lisäävät viihtyisyyttä ja paloturvallisuutta.

Uusia jäteastioita päästiin testaamaan käytännössä lokakuun aikana. Palaute niin asiakkailta kuin henkilökunnalta on ollut pelkästään positiivista.

– Myös tiloissamme vuokralla olevat yritykset ovat hyötyneet jätteiden lajittelusta taloudellisestikin ja kehitämme yhteistyössä jätehuoltoamme ja jätteiden lajittelua edelleen. Myös lannan höytykäyttöön liittyviä hankkeita on meneillään ja olemme niissä mukana, kertoo toimitusjohtaja Marita Huttunen.

Lajittelun parantamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset ovat paremmin havaittavissa pidemmän seurantajakson jälkeen. Lajittelumahdollisuuksien parantuminen lisää kuitenkin merkittävästi ympäristön siisteyttä, tuo taloudellisia säästöjä ja viestii raviradan alueen toimijoille ja yleisölle ympäristövastuusta. Kuopion raviradalla vierailee eri tapahtumassa vuosittain noin 100 000 henkilöä, joten vaikutus on suuri. Suunnitteilla on järjestää teemaravit, joissa esitellään tarkemmin raviradan ympäristötekoja ja annetaan tapahtuman yleisölle vinkkejä, joilla he voivat itse toimia resurssiviisaasti kotonaan ja omilla talleillaan.

Lisätietoja: Marita Huttunen, Kuopion Ravirata Oy, puh. 050 522 9799

Kuvat: Savon Martat ry

Viljelylaatikoita Inkilänmäen Tätilässä. Kuva: Savon Martat ry

Kaupunkiviljelyyn tutustumassa. Kuva: Savon Martat ry

Uusi jätekatos raviradan varikkoalueella. Kuva: Kuopion Ravirata Oy

Kuopion raviradan yleisötiloihin toteutettu uusi jätteiden lajittelupiste.  Kuva: Kuopion Ravirata Oy

Kuopion raviradan yleisötiloihin toteutettu uusi jätteiden lajittelupiste. Kuva: Kuopion Ravirata Oy