Resurssiviisas Kuopio

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaita toimia ovat esimerkiksi paikallisen uusiutuvan energian käyttö, sivutuotteiden hyödyntäminen, lähiruoan tuotannon ja käytön edistäminen, energiatehokkuustoimenpiteet, autoriippuvuuden vähentäminen ja viisaan liikkumisen ohjaus. Jokainen kaupunkilainen voi toimia resurssiviisaasti valitsemalla tuotteiden sijaan palveluita.

Kuopion kaupunki FISU-verkoston jäsenenä

Kuopion kaupunki valittiin helmikuussa 2016 Kestävien edelläkävijäkuntien (FISU, Finnish Sustainable Communities) verkostoon. Kuopio tavoittelee jätteettömyyttä, hiilineutraaliutta ja kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä yhdessä seitsemän muun FISU-kunnan kanssa. Verkoston muut kunnat ovat Ii, Lahti, Vaasa, Lappeenranta, Turku, Jyväskylä ja Forssa.

Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee.

KierRe-hanke käynnistää resurssiviisaustyön Kuopiossa

KierRe-hankkeen päätavoitteena Kuopiossa on:

  • Edistää resurssiviisautta ja kiertotaloutta yhteistyössä muiden hankeosapuolien ja FISU-verkoston kuntien kanssa
  • Viedä resurssiviisaus osaksi päätöksentekoa, ilmasto-poliittista ohjelmaa ja talousarviota
  • Laatia resurssiviisauden tiekartta, jonka teemakaistoille asetetaan erillistavoitteet ja välitavoitteet ainakin vuodelle 2030
  • Tunnistaa parhaat käytännöt resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi

Kerro idea tai vinkkaa toiminnasta

Onko sinulla idea, miten Kuopiossa voitaisiin edistää vähähiilisiä liikkumismuotoja tai edistää esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen yhteiskäyttöä? Haluatteko järjestää tapahtuman tai olla mukana ideoimassa kiertotalouteen tai esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen liittyviä tempauksia? Tai onko sinulla tiedossasi toimija, yritys tai henkilö, joka jo tekee ilmastotekoja, mutta emme vielä tiedä siitä? Ole rohkeasti yhteydessä, niin jutellaan lisää!

Yhteystiedot:

projektivastaava Minna Kuuluvainen
puh. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(a)kuopio.fi