Joroisten toteutus aloitetaan muiden toteuttajakuntien tapaan kunnan ekologisen nykytilan selvittämisellä. Kunta selvittää resurssiviisauden indikaattorit, uusiutuvan energian käyttöasteen, sekä energiataseen kunnan ja kunnassa sijaitsevien yritysten osalta. Kuntaan laaditaan resurssiviisausohjelma, jossa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet kasvihuonekaasupäästöille, materiaalien kulutukselle ja ekologiselle jalanjäljelle. Resurssiviisaustyössä otetaan laajasti huomioon paikalliset yritykset, yhteisöt, järjestöt ja muut sidosryhmät. Lähtötilanteen tarkastelun jälkeen painopisteet ovat seuraavat:

 

  • Vaihtoehtoisten lämmitys-/energiamuotojen laskelmia kunnan kiinteistöille ja yrityksille
  • Resurssiviisauden katselmuksia/ideoita yrityksille (mm. kierrätys, tuotantotavat)
  • Tiedotusta kuntalaisille, erityisesti koululaisille
  • Kevyenliikenteen edellytysten parantamisen selvittäminen kirkonkylällä. Selvityksessä tarkastellaan mahdollisuuksia vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia, yhtenäisen turvallisen liikenneväylän rakentamisen kustannuksia ja led-valaistuksen tuomia energiasäästöjä.
  • Biokaasulaitoksen perustamisen edellytyksiä on tutkittu aiemmissa hankkeissa Etelä-Savon ProAgrian toimesta. Nyt kootaan yhteen olemassa olevaa tietoa ja tarkastellaan kunnan ja alueen yritysten roolia mahdollisina kaasun hyödyntäjinä.