Iisalmen tavoitteet

Iisalmen kaupungin tavoitteena on toteuttaa omalta osaltaan resurssiviisauden ja vähähiilisyyden periaatteita. Iisalmen osatoteutuksessa selvitetään tarkemmin ja valmistellaan mm. seuraavien kehitystoimenpiteiden toteuttamista:

 • Resurssiviisausohjelman laatiminen ja sen toimeenpanoon liittyvät toimet
 • Kierrätyksen edistäminen: ml. rakennusjätteen kierrätys ja käyttömahdollisuudet Iisalmen/Ylä-Savon alueella, pilotti biojätteen erilliskeräyksestä, muovinkeräyksen edistäminen, tuo/vie –kierrätyspisteen pilotointi Ylä-Savon jäteasemalla
 • Vähähiilisyyttä edistävät ratkaisut kaavoituksessa
 • Resurssiviisas liikuntapuisto: energiakäytön tehostaminen ja käyttöasteen parantaminen
 • Energiatehokkuusnäkökohtien tarkastelu erityisesti jätevedenpuhdistamon uudistushankkeessa ja merkittävissä korjausrakentamiskohteissa
 • Älykkääseen liikenteeseen liittyvät kehittämistoimet
 • Hankintojen tehostaminen (mm. lähiruuan hyödyntäminen, hävikin pienentäminen)
 • Kaupunkilaisten osallistaminen.

 

Hankkeessa jo toteutettuja toimia (2017-2018)

 • Iisalmelle on laadittu resurssiviisauden toimintasuunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 25.6.2018. Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018-2019, 2020-2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet.
 • Iisalmi liittyi Kuntien ilmastokampanjaan ja pääsi mukaan Circwaste-hankkeeseen Lisäksi Iisalmen uusi uimahallihanke on mukana SYKE:n Kiertotalouskiihdyttämössä
 • Sähköautojen latauslaitteita on asennettu Iisalmen torille 3 kpl ja kaupungintalolle 1 kpl kesällä 2018, lisäksi kaupunki hankkii syksyn 2018 aikana yhteiskäyttöisen täyssähköauton kaupungin työntekijöiden käyttöön
 • Hankintoja: hanke on teetättänyt Iisalmelle uusiutuvan energian kuntakatselmuksen sekä esiselvityksen Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalista, lisäksi on hankittu kaupungin kaavoituksen käyttöön KEKO-työkalu (kaavoituksen ekolaskuri)
 • Ruokahävikin määrää on selvitetty kaupungin ruokapalveluissa (valmistus- ja jakelukeittiöt) toukokuussa 2017 ja 2018, aiheesta on myös valmistumassa opinnäytetyö
 • Betonijätteen kierrätys: kaupunki alkaa käyttämään sekä betonitehtailta että purettavista rakennuksista tulevaa kierrätysbetonia Soinlahden yritystonttien pohjissa
 • Osallistuttu kansallisiin tapahtumiin (mm. Earth hour, Hävikkiviikko, Energiansäästöviikko) ja järjestetty omia paikallisia tapahtumia (mm. lähiruokaan/ruokahävikkiin ja sähköautoiluun/sähköpyöräilyyn liittyviä kuntalaistapahtumia)

 

Yhteystiedot

Projektivastaava Kirsi Savolainen
kirsi.savolainen(at)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803