Kaupunkipyörälainaamo Iisalmessa

(Toimi-työvalmennussäätiö sr.)
Toimi-säätiön kokeilun tavoitteena oli selvittää, olisiko tavaralainaamo-toiminnalle Iisalmessa konkreettisia edellytyksiä sekä kokeilla kaupunkipyörä-lainausta pienimuotoisesti. Säätiö pyysi mm. netti- ja Facebook-sivujensa kautta kuntalaisilta käytettyjä polkupyöriä lahjoitettavaksi lainaamotoimintaa varten. Polkupyöriä alkoikin toukokuun aikana tulla lahjoituksina. Kesäkuussa kolme (välillä neljäkin) nuorta kesätyöntekijää työllistyi pyöräpajaan, he kokosivat ja korjasivat lahjoitetuista pyöristä lainaamoon tulevat pyörät ja lopuksi pyörät vielä maalattiin Iisalmen kaupungin markkinoinnissa käyttämällä sinisellä sävyllä. Pyöriä vietiin torille yhteensä 14 kappaletta, pyöriä oli sekä aikuisten, nuorten että lasten kokoisina. Pyörät olivat torilla kaupungin osoittamassa pyörätelineessä, jonka vieressä olevassa opastetaulussa ohjeistettiin pyörien olevan vapaasti kaupunkilaisten ja turistien käytössä, kunhan palauttaa pyörän saman päivän aikana telineeseen (kuva 1). Pyörä olivat lainattavissa heinä-elokuun välisen ajan.

Pyörät herättivät kiinnostusta niin kuntalaisten kuin mediankin keskuudessa (kuva 2). Osa pyöristä hävisi kokeilun kuluessa, Toimi-säätiölle pyöriä palautui kokeilun päätyttyä kuusi kappaletta. Kaupunkipyörätoiminnalle ollaan parhaillaan miettimässä jatkoa yhteistyössä Toimi-säätiön, KierRe-hankkeen ja kaupungin kanssa.

Lisätiedot kaupunkipyörälainaamo-kokeilusta:
Hanna-Leena Tela, Toimi-säätiö, puh. 040 528 1029, hanna-leena.tela(a)toimisaatio.fi

 

Vuotovesimäärien reaaliaikainen selvittäminen Iisalmessa

(Preventos Informatics Oy)
Preventos Informatics Oy:n nopeassa kokeilussa Iisalmessa oli tavoitteena rakentaa kiinteistöjen vesijärjestelmän sekä kunnallisen vedenjakeluverkoston vuoto- ja hukkavesien määrän selvittämiseen tarvittava reaaliaikainen tietojärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan selvittää päivittäinen vuotovesimäärä perustuen jatkuvatoimiseen paine- ja virtaamamittaukseen sekä näiden tietojen jatkuvaan analysointiin. Kohteena olivat yksi Petterinkulman kerrostalokohde sekä Iisalmen Veden vedenjakeluverkoston osa.

Mittaustieto siirrettiin langattomasti (GPRS –pohjainen tiedonsiirto) kohteissa olevista tiedonsiirtolaitteista Preventoksen pilvipalveluun 15 minuutin välein. Kohteista mitatut tiedot esikäsiteltiin ja analysoitiin pilvipalvelussa ja jalostetut tiedot esitettiin salasanalla suojatussa selainpohjaisessa karttakäyttöliittymässä. Päivittäinen arvio vuotoveden määrästä (kuutioina tai litroina) oli kiinteistön tai vesihuoltolaitoksen omistajan saatavilla helppokäyttöisessä selainpohjaisessa karttakäyttöliittymässä, haluttaessa tietoa päivittäisestä vuotovesimäärästä voidaan välittää myös asukkaille tai vedenkuluttajille. Järjestelmä mahdollistaa myös hälytysten lähettämisen SMS- ja sähköpostiviesteinä.

Tässä nopeat kokeilut projektissa järjestelmän testaaminen saatiin erittäin hyvään vauhtiin ja saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tehokkaasti jatkokehittämisessä.

Lisätiedot vesivuotomäärä-kokeilusta:
Teemu Räsänen, Preventos Informatics Oy, puh. 050 430 4111, teemu.rasanen(a)preventos.fi

Kuva 1. Kaupunkipyöriä Iisalmen torilla

Kuva 2. Uutisointia kaupunkipyöristä Iisalmen Sanomissa

Kuva 1. Mittalaiteasennukset valmiina Iisalmen kerrostalokohteessa

Kuva 2. Kiinteistön virtaama (m3/h) ja paine (kPa) ajalla 18.6.-29.10.2018