Category: Ajankohtaista

Kestävän matkailun edistämistyö alkaa Tahkolla

Laura Leppänen Ajankohtaista

Tahkon toimijat aloittavat kestävän matkailun tavoitteiden määrittämisen kesän ja alkusyksyn aikana. Tavoitteena on määritellä Tahkon tahtotila kestävän matkailun edistämiseksi ja sitouttaa mahdollisimman moni alueen keskeinen toimija mukaan tavoitteeseen. Työ auttaa Tahkon aluetta profiloitumaan kestävää matkailua edistävänä, vetovoimaisena ja kansainvälisenä kohteena.

Tavoitteet määritellään yhteistyössä Tahkon keskeisten toimijoiden, kuten yrittäjien ja yhteisöjen, kanssa. Määritelmätyössä tarkastellaan Tahkon alueen nykytilannetta kestävän matkailun näkökulmasta ja valitaan kehittämiskohteet.
– Kestävän matkailun kehittäminen Tahkolla on erittäin tärkeää, ja on hyvä saada niin kaupunki kuin yksityiset toimijat mukaan tekemään Tahkosta kestävään matkailuun profiloitunut matkailukeskus. Nykypäivän matkailijat ovat hyvin tietoisia ympäristöasioista ja vaativat näiden asioiden huomioimista myös matkailukeskuksilta. Tahkolla etenkin jätehuollon ja julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen ovat olleet viime aikoina puhuttaneita aiheita, kertoo TAHKOcom Oy:n varatoimitusjohtaja Isa-Maria Kuosmanen.

Kuopion tavoitteena on olla hyvän elämän pääkaupunki ja resurssiviisas kiertotalouden edelläkävijä.
– Kuopion resurssiviisausohjelman yksi tavoitteista on, että Kuopio on kansainvälisesti tunnettu kestävän luontomatkailun kaupunki. Tahkon kestävän matkailun kehittäminen on yksi askel kohti tätä tavoitetta, kertoo ympäristöjohtaja Tanja Leppänen.

Työn toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa. Työ on myös osa ”Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa – KierRe-hanketta”, jonka yhtenä toteuttajana Kuopion kaupunki on. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR 75 %).

Lisätietoja:

Projektivastaava Minna Kuuluvainen
puh. 044 718 2148, [email protected]
Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa – KierRe-hanke, Kuopion kaupunki

Kuopiossa arvioidaan ilmastojohtamista

Laura Leppänen Ajankohtaista

Kuopion kaupunki on mukana llmastojohtajat-hankkeessa, jonka tarkoituksena selvittää ilmastojohtamisen hyviä käytäntöjä kunnissa. Hankkeen menetelmänä käytetään vertaisarviointia, jonka avulla mukana olevat kunnat pääsevät oppimaan toisiltaan.

Suomen päästöistä 70 % syntyy kaupungeissa, joten kaupungeilla ja kunnilla on merkittävä rooli ilmastotyössä. Useissa kaupungeissa ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta niiden toteuttaminen voi olla haastavaa. Vähähiilisyyden ja resurssiviisauden edistäminen edellyttää laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen integroimista johtamiseen ja päätöksentekoon.

Ilmastojohtajat-hankkeessa luodaan malli vähähiilisyyden johtamiseen kuntaorganisaatiossa. Hankkeessa tarkastellaan vähähiilisyyden johtamista kunnassa poikkihallinnollisena kokonaisuutena vuoden 2019 aikana. Työhön osallistuu resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkoston kunnista Kuopion lisäksi Hyvinkää, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta ja Ii. Tuloksena koostetaan vähähiilisen johtamisen reseptikirja kaikkien Suomen kuntien käyttöön.

Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2019 aikana päivitetään Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma ja päästöttömyyteen sekä hiilineutraaliuteen tähtäävät tavoitteet.

Ilmastojohtajat-hankkeen toteuttaa valtion kestävän kehityksen yritys Motiva ympäristöministeriön mahdollistamana. Jokainen voi osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella #ilmastojohtajat.

Kuopion resurssiviisausohjelma

Kuopion strategia

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, 044 718 2148, [email protected]
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, 044 718 2187, [email protected]

Kuntalaiskysely resurssiviisas Siilinjärvi

Laura Leppänen Ajankohtaista

Haluaisitko tulevaisuudessa liikkua sähköautoilla tai lainapyörillä? Voisiko katolla olla enemmän aurinkopaneeleita tuottamaan sähköä kotiisi tai haluaisitko liikkua enemmän esteettömillä luontopoluilla? Millainen on sinun mielestäsi Siilinjärven kestävä tulevaisuus?
Osallistu ja vaikuta kunnan resurssiviisaustyöhön vastaamalla kyselyyn ”Resurssiviisas Siilinjärvi – kysely kuntalaisille”.
Kyselyyn pääset oheisesta linkistä Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-30 minuuttia. Vastaukset ovat erittäin arvokkaita ja toivomme teidän käyttävän tuon ajan kyselyn täyttämiseksi.
Kysely on avoinna 28.5.2019 saakka. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme palkintoja. Yhteystietoja ei yhdistetä kyselyn vastauksiin, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin henkilökohtaiseen yhteydenottoon voittajien kanssa.
Vastaa kyselyyn ja vaikuta suunnitelman sisältöön – tehdään yhdessä Siilinjärvestä resurssiviisas!
Lisätiedot: [email protected]

Mistä on kyse?
Siilinjärven kunnalle ollaan laatimassa resurssiviisausohjelmaa yhdessä kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden, sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Ohjelmassa määritellään tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, kuinka resurssiviisaudesta tulee osa Siilinjärven kunnan perustoimintaa. Resurssiviisausohjelman toimenpiteet ohjaavat kuntaa kohti hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta, jotka lisäävät samalla alueen elinvoimaisuutta, houkuttelevuutta ja asukkaiden hyvinvointia.
Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Hiilineutraalissa kunnassa tuotetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vain sen verran, kuin niitä pystytään sitomaan.
Kunta toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalien elinkaari on pitkä ja jätevirrat pystytään hyödyntämään materiaaleina ja raaka-aineina. Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden ja tavaroiden yhteiskäyttöön, vuokraamiseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Kestävän kulutuksen tason kunnassa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa.

TOIVOA JA TEKOJA

Laura Leppänen Ajankohtaista

Aika perjantai 7.6.2019 klo 9-12
Paikka Navitas Yrityspalvelut, kokoustila Ankkuri, Wredenkatu 2, Varkaus

Kutsu Toivoa ja Tekoja 7.6.2019

Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat herättävät monissa ahdistusta ja epätoivoa.
Kuinka näitä vaikeita tunteita voisi kohdata ja käsitellä? Kuinka voisi herättää ja ylläpitää toivoa ja tulevaisuuden uskoa?
Yritykset ja yhteisöt voivat luoda toivoa tekojensa kautta. Niiden on tärkeää tunnistaa ja hallita omia ympäristövaikutuksiaan.
Yrityksillä voi olla myös merkittävä rooli ympäristöongelmien ratkaisussa.
Toivoa ja tekoja -tilaisuudessa tuodaan esille yritysten ympäristötekoja sekä käsitellään ympäristöahdistusta
ja -toivoa tutkija-kirjailija Panu Pihkalan johdolla.

8.30 Aamukahvit
9.00 Ympäristöahdistus ja -toivo, Panu Pihkala, tutkija-kirjailija
10.00 Hyppysellinen toivoa ja ympäristötekoja
Varkauden kaupunki, NIna Holopainen, henkilöstöjohtaja
Navitas Yrityspalvelut, Laura Leppänen, projektipäällikkö, Kierre-hanke
Savon koulutuskuntayhtymä, Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja

10.30 Virkistystauko

10.45 Kestävän tulevaisuuden tekijät -paneelikeskustelu
Andritz Oy, Ari Nieminen, Senior Vice President
Clean Flame Oy, Panu Räsänen, myyntijohtaja
Kiinteistö-KYS Oy, Juhani Simpanen, toimitusjohtaja
Varkauden seurakunta, Tiina Taavitsainen, johtava kasvatustyön viranhaltija
11.30 Keskustelu ja yhteenveto Panu Pihkalan johdolla

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 29.5.2019 mennessä tästä linkistä
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja Sari Väänänen p. 044 785 4025 ja Anu Salo p. 044 785 4019, [email protected]

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Savon koulutuskuntayhtymä, Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä-hanke,
Navitas Yrityspalvelut ja Varkauden seurakunta.

Kutsu

Viksu Kuopiolainen – tule Kohtaamoon 10.5.2019!

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , , ,

Kuopion kaupunki järjestää Viksu Kuopio –tapahtuman Kohtaamossa perjantaina 10.5.2019 klo 9-12. Tarjolla on tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista, kaupunkipyöristä, virkistysalueista, luontoretkistä sekä jätteiden lajittelusta. Tule keskustelemaan resurssiviisaasta Kuopiosta ja viksuista valinnoista asiantuntijoidemme kanssa!

Onko sinulla vinkkejä ja ideoita esimerkiksi ilmastopoliittiseen ohjelmaamme tai luonnonvarojen viisaampaan käyttöön kaupungissamme? Tule paikalle keskustelemaan ja kertomaan ideasi! Paikalla keskustelemassa ja opastamassa viksumpiin valintoihin ovat energianeuvoja Mari Turunen, ympäristöasiantuntijat Minna Kuuluvainen sekä Tapio Kettunen, ympäristönsuojelusuunnittelija Anniina Le Tortorec ja Jätekukolta ympäristökouluttaja Paula Korpinen.

Viksu Kuopio -tapahtumassa voit keskustella muun muassa seuraavista teemoista:

  • Energianeuvonta – olisiko sinun mahdollista hyödyntää ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja?
  • Viksu Kuopio 2030 – Mikä Viksu Kuopio on ja mihin sillä pyritään?
  • Resurssiviisaus – miten toimia ympäristövastuullisesti ja resurssiviisaasti?
  • Ilmastopoliittinen ohjelma – mitä toivot ilmastopoliittiselta ohjelmaltamme? Mitkä ovat tärkeimpiä ilmastopolitiikan painopisteitä? Kerro ideasi ja toiveesi!
  • Jätekukon toiminnallinen lajittelupiste – miten lajitella jätteet oikein?

Viksu Kuopio -tapahtumassa tarjolla tietoa myös KierRe –hankkeesta, Savilahden energiaratkaisuista, Kuopion kaupungin ympäristökertomuksesta sekä tietoa Kuopion virkistysalueista, kuten vesistöistä sekä retkireiteistä. Lisäksi voit tutustua Kuopion upouusiin sähköisiin kaupunkipyöriin! Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, 044 718 2187
Energianeuvoja Mari Turunen, 044 718 2870
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, 044 718 2148
[email protected]

Vuoden kiertotalousteko -palkinto Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:lle

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat:

Kuopiossa järjestetyssä Kiertotalous – kasvuun vai karkuun? -tapahtumassa jaettiin ensimmäistä kertaa Vuoden kiertotalousteko –palkinto.
Palkinnon sai Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Samoilijantie 6 -asuntokohteen toteuttamisesta.
Kuopion kaupungin myöntämä Vuoden kiertotalousteko -palkinto jaetaan kuopiolaiselle yritykselle tai organisaatiolle, joka on toteuttanut menneen vuoden aikana merkittävän kiertotaloutta edistävän teon.
Palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n Samoilijantie 6 on opiskelija-asuntokohde, jossa tilat on suunniteltu siten, että ne kannustavat omaehtoiseen kanssakäymiseen asukkaiden välillä ja mahdollistavat luontevat kohtaamiset.
Asunnot ovat tilatehokkaita yksiöitä. Yksiöiden lisäksi kohteessa on erityiset yhteistilat, joita asukkaat hyödyntävät oman asuntonsa jatkeena.
Jokaisessa talossa on omanlaisensa yhteistilat. Taloista löytyy muun muassa postiautomaatti, kuntosali, erilaisia yhteis-keittiöitä, elokuvahuone, oleskeluhuone ja pelihuone.

– Tilojen suunnittelussa ollaan onnistuttu siten, että tilat mahdollistavat uudenlaisen yhteisöllisen asumisen erilaisten yhteisten aktiviteettien, kuten kuntoilu- ja ruuanlaitto-mahdollisuuksien, muodossa. Huomionarvoista projektissa on se, että opiskelijat ovat olleet itse vaikuttamassa siihen, millaiseksi tilat Samoilijassa ovat lopulta muodostuneet, Aku Taira Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:ltä kommentoi.
Samoilijantielle on myös hankittu asukkaiden yhteiskäyttöön sähköauto, joka vähentää oman auton hankintatarvetta. Lisäksi syksyllä 2018 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy oli mukana kokeilussa, jossa Samoilijantiellä testattiin yhdessä asukkaiden kanssa lajittelun parantamiseen kannustavaa mobiilipeliä.
– Asukkailta saatua positiivista palautetta pidämme erittäin arvokkaana, koska opiskelijoiden viihtyminen asuntokohteessa on ensiarvoisen tärkeää. Tätä palautetta ja muita Samoilijassa hyväksi koettuja asioita hyödynnetäänkin jatkossa uusissa rakennushankkeissamme, Aku Taira jatkaa.

Kiertotalous – kasvuun vai karkuun? -tilaisuus kokosi lähes 100 kiertotaloudesta ja sen liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostunutta Kuopion Klubille. Tilaisuudessa kuultiin mitä hyötyä kierto-taloudesta on yrityksille ja esiteltiin Kuopion alueen kiertotalouden yritysesimerkkejä.
Tapahtuma oli osa Design Week Kuopion tapahtumaviikkoa. Tilaisuudessa ovat mukana Sitra, Business Finland, Design Week Kuopio, Kuopion kaupunki, BusinessKuopio, Savonia-ammattikorkeakoulu, Talous ja nuoret TAT ry, Kuopion Klubi ja ravintola Musta Lammas sekä Invest & Grow in Kuopio Region, Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) ja Luova Veto -hankkeet.

Lisätietoja:
https://www.businesskuopio.fi/tapahtumat/kiertotalous/
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, 044 718 2148, [email protected], Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe)
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, 044 718 2187, [email protected], Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Hallinto ja kehittäminen, Aku Taira, 040 749 7433, [email protected], Kuopion Opiskelija-asunnot Oy