Biokaasu-osion tavoitteet

ProAgria Pohjois-Savo selvittää julkista liikennebiokaasun kysyntää Pohjois-Savossa. Proagrian asiantuntijat selvittävät paikallisen liikennebiokaasun tuottamisen mahdollisuuksia maatilayritysten yhteenliittymissä. Tavoitteena on saada kokoon kolme maatilojen yhteenliittymää, jotka olisivat valmiita tuottamaan liikennebiokaasua mm. lietteestä, nurmesta tai muusta ylijäämä- tai hukkatuotannosta.

Miksi liikennebiokaasua?

Maatalouden syötteillä (lanta ja vihermassat) tapahtuva biokaasuun tuotannon kannattavuus on Suomessa vielä heikkoa. Tämä johtuu biokaasusta saatavaan alhaisesta hinnasta ja toisaalta laitosten korkeista investointikustannuksista. Laitosten kannattavuutta voidaan oleellisesti parantaa jalostamalla biokaasu liikennepolttoaineeksi, jolloin siitä saa tällä hetkellä parhaan hinnan.  Ongelmana on liikennepolttoaineeksi jalostetun kaasun saatavuus, joka rajoittuu tällä hetkellä eteläiseen Suomeen ja pääosin maakaasuverkon yhteyteen.

Hankkeessa selvitämme ensisijaisesti 5-tien varren kuntien mahdollista kysyntää liikennekaasulle, jos sitä olisi tarjolla maakunnan sisällä. Tämä lisäisi kuluttajien luottamusta kaasuautoiluun. Selvitämme myös onko liikenneasemaketjuilla suunnitelmia liikennekaasun jakeluasemien suhteen lähitulevaisuudessa. On jo tiedossa, että Mikkeliin on tulossa jakelu-asema vuoden 2017 aikana.

Koulutusta ja tutustumismatkoja

Vuoden 2017 alussa pidämme viljelijöille useita biokaasu – teemapäiviä ja kokoamme samalla yhteen asiasta kiinnostuneita yrittäjiä. Jatkossa järjestetään syventävää koulutusta ja tutustumismatkoja biokaasulaitoksiin sekä kotimaahan että Keski -Eurooppaan.

Yhteystiedot

Yritysasiantuntija Juhani Paavilainen / ProAgria Pohjois-Savo
puh 0400 172386, juhani.paavilainen(at)proagria.fi

Yritysasiantuntija Marjatta Räisänen / ProAgria Pohjois-Savo
puh. 0400 124897, marjatta.rasanen(at)proagria.fi

Johtava asiantuntija Toni Taavitsainen / Envitecpolis Oy
puh 044 3035006, toni.taavitsainen(at)envitecpolis.fi