Author: Mari Turunen

Iisalmi mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmen kaupunki liittyy mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (sopimuskausi 2017-2025), asiasta päätti kaupunginhallitus 26.11.2018 kokouksessaan. Pohjois-Savosta kunta-alan sopimukseen ovat jo liittyneet Keiteleen kunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Rautavaaran kunta (tilanne 1.11.2018). Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Sopimukseen liittyneet asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite lasketaan liittymishetkellä käytössä olevasta normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden energiankäytöstä, tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä.

Suomessa on käynnistynyt uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025, joka jatkaa edellistä energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016. Edellisellä energiatehokkuussopimuksen sopimuskaudella oli mukana satoja suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä (mm. 117 kuntaa ja 15 kuntayhtymää), joiden toteuttamien energiatehokkuustoimien ansiosta vuoden 2016 lopussa energiaa säästyi vuositasolla lähes 16 TWh. Syntynyt säästö ylittää kaikkien Suomen yli 1,9 miljoonan kerrostalo-asukkaan vuosittaisen lämpöenergiankulutuksen. Toimet leikkaavat vuosittain hiilidioksidipäästöjä yli 4,8 miljoonalla tonnilla ja turhia energiakuluja 540 miljoonalla eurolla.

Iisalmi on ollut viimeksi mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa kaudella 1996–2007. Energiatehokkuussopimukseen liittyminen on ollut yksi KierRe-hankkeen päätavoitteista, lisäksi liittyminen ja sen kautta tehtävät toimet tukevat erittäin hyvin Iisalmelle laaditun resurssiviisauden toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Kaupunki tulee mm. parantamaan entisestään uusien sekä peruskorjattavien rakennusten energiatehokkuutta sekä jatkaa katuvalaistuksen uusimista led-valaisimiksi.

Lisätiedot

Mari Turunen
Projektivastaava, KierRe-hanke
mari.turunen(a)iisalmi.fi
p. 040 584 0803

Kari Nissinen
vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala
kari.nissinen(a)iisalmi.fi
p. 040 669 1005

Energiatehokkuussopimukset

KierRe-hanke ja www.iisalmi.fi/kierre

 

Energiansäästöviikon tapahtumia Iisalmessa

Mari Turunen Ajankohtaista

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään jälleen 8.–14.10.2018, jolloin kampanjoidaan järkevän energiankäytön puolesta. Energiansäästöviikko nostaa puheenaiheeksi suomalaisten energiankäytön ja lukuisat keinot tehostaa energiankulutusta sekä saavuttaa säästöjä niin työpaikoilla ja kouluissa kuin liikenteessä ja kotonakin. Energiansäästöviikkoon on ilmoittautunut jo noin 190 yritystä ja yhteisöä, Iisalmen kaupunki on yksi mukanaolijoista.

Tiistaina 9.10.2018 klo 13.00–15.30 Iisalmen Luma-keskuksella kuullaan tuloksia Iisalmeen tehdyn uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta sekä esiselvityksestä Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaaliin liittyen. Tilaisuuden järjestää KierRe-hanke, puhujina tilaisuudessa ovat Joonas Hokkanen sekä Jukka Jalovaara Ramboll Finland Oy:stä. Tietoja kuullaan mm. Iisalmen alueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseista sekä uusiutuvan energian varoista; sekä millä osa-alueilla kiertotalouden vaikuttavuus on kaikista suurin ja minkälaista taloudellista lisäarvoa kiertotaloudella voidaan saavuttaa.

Erityisesti omakotiasujille suunnattua energiailtaa vietetään keskiviikko-iltana 10.10.2018 klo 17.00–19.00 Iisalmen Luma-keskuksella. Tilaisuudessa tarjoillaan tietoa asumisen energiatehokkuudesta ja arjen energiasäästöistä (Tapio Kettunen, Kuopion kaupunki) sekä aurinkoenergiasta, maalämmöstä, ilmalämpöpumpuista ja hake/pellettilämmityksestä (Jukka Jalovaara, Ramboll Finland Oy). Tilaisuuden järjestävät Iisalmen kaupungin KierRe-hanke sekä Iisalmen Omakotiyhdistys ry, kahvit ovat tarjolla klo 17.00 alkaen.

 

Lisätietoja

Mari Turunen
projektivastaava, KierRe-hanke
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803
www.kierre.info

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden mahdollisuudet Iisalmessa 9.10.2018

Energiailta omakotiasujille 10.10.2018

Energiansäästöviikko

Iisalmen torin sähköautojen latauspisteiden julkistamistilaisuus 13.9.2018

Mari Turunen Ajankohtaista Avainsanat: , ,

Iisalmen torilla pidetään kaikille avoin sähköautojen latauspisteiden julkistamistilaisuus torstaina 13.9.2018 klo 12-13. Auton latausta pääsee myös kokeilemaan paikan päällä, sillä tilaisuudessa on esillä sähköauto.

Latauspisteiden hankinnasta on vastannut Iisalmen kaupunki ja niiden toimittaja on Savon Voima.  Kolme latausasemaa sijaitsevat torin pysäköintialueen Satamakadun puoleisella reunalla ja ne mahdollistavat enimmillään kuuden auton yhtäaikaisen lataamisen. Latauspisteet kuuluvat Savon Voiman valtakunnalliseen VoimaPiste- latausverkostoon ja Iisalmen laitteet ovat ns. asiointilataukseen soveltuvia, puolinopeita yksiköitä.

Yhden latauspisteen maksimiteho on yhdellä ladattavalla ajoneuvolla 22 kilowattia ja mikäli käytössä on pisteen molemmat paikat, latausteho ladattavaa sähköautoa kohden puolittuu. Maksimiteholla tunnin latauksella keskivero sähköautolle saadaan noin 120 kilometriä uutta ajomatkaa. Latausasemien käytön ja latausmaksujen suorittamisen osalta lisätietoja löytyy osoitteesta www.savonvoima.fi/voimapiste.

Lisätiedot: 

Jere Anttalainen, VoimaPiste palvelut
Savon Voima Oyj
jere.anttalainen(at)savonvoima.fi, p 044 723 7151

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri
Iisalmen kaupunki
jyrki.kontta(at)iisalmi.fi, p 040 588 9022

Preventos tarjoaa uusia resurssiviisaita palveluita – vesivuotojen nopea havaitseminen ja personoitu vedenkulutuksen neuvonta

Mari Turunen Ajankohtaista

Preventos Informatics Oy on yksi 26 yrityksestä, jotka valittiin mukaan Kiertotalouden Kasvupolulle, joka on osa Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia. Mukaan päässeillä yrityksillä on valintaraadin mukaan kansainvälistä markkinapotentiaalia.

Preventos toteuttaa parhaillaan Iisalmessa vedenjakeluverkoston aluemittaukseen perustuvaa vuotovesien seurantaa sekä kerrostalon vesijärjestelmän vuotovesien ja vedenkulutuksen seurantaa. Varkaudessa seurannan kohteena on suuren teollisuuskiinteistön vesijärjestelmä. Kokeiluissa testataan yrityksen uusia informaatiopalveluja, joiden avulla aiempaa tiheämmin mitatusta datasta saadaan jalostettua ajantasaista vesijärjestelmän kuntotietoa ja lyhennetään esimerkiksi vuotojen havaitsemiseen kuluvaa aikaa merkittävästi. Lisäksi mittaustietoja käytetään myös kuluttajien vedenkulutustottumusten määrittämiseen ja kohdennettuun neuvontaan. Kokeilun laiteasennukset suoritettiin onnistuneesti kesäkuun alussa ja palvelut ovat yhteistyötahojen käytössä lokakuuhun 2018 saakka.

Vuotovesi-selvitys on yksi KierRe-hankkeen (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) rahoittamista nopeista ja ketteristä kiertotalouden kokeiluista, joita toteutetaan Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa huhti- ja lokakuun välisenä aikana. Muita toteuttavia kokeiluja ovat Toimi-säätiön polkupyörälainaamo Iisalmessa, Osuuskunta Lähisavon ruokahävikin vähentämiseen liittyvä kokeilu Varkaudessa sekä Kuopiossa toteutettavat raviradan kierrätyksen edistämiseen liittyvä kokeilu (Kuopion Ravirata Oy) ja kaupunkiviljelyä edistävä kokeilu Inkilänmäellä (Savon Martat). KierRe-hanketta toteuttavat Iisalmen ja Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy Varkaudesta sekä ProAgria Pohjois-Savo ja hanketta rahoittavat Pohjois-Savon Liitto, Pohjois-Savon Kehittämisrahasto sekä toteuttajat.

Lisätiedot

Preventos Informatics Oy
Teemu Räsänen
teemu.rasanen(a)preventos.fi
puh. 050 430 4111

Varkauden kokeilut
Teija Härkönen
teija.harkonen(a)navitas.fi
puh. 040 503 8935

Iisalmen kokeilut
Mari Turunen
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

Kuopion kokeilut
Minna Kuuluvainen
[email protected]
puh. 044 718 2148

Lähde mukaan Kierteen opintomatkalle Ruotsiin

Mari Turunen Ajankohtaista

KierRe-hanke järjestää ammatillisen opintomatkan Ruotsiin 6.11 -8.11.2018. Matkalla keskitytään maatilan syötteillä tuotetun bio- ja liikennekaasun jalostus- ja markkinointiratkaisuihin sekä erilaisiin liiketoimintamalleihin. Matkalla mukana biokaasuasiantuntija Toni Taavitsainen Envitecpolikselta ja tulkkina Mari Tabell.

  • Matkan hinta 565 euroa + alv 24%. Varausmaksu 300 euroa on maksettava 27.7.2018 mennessä ja loppuosa 15.9.2018 mennessä. Matkan laskuttaa ProAgria Pohjois-Savo.
  • Suosittelemme sairastumis- ja peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta jo matkaa varattaessa.
  • Matkalla tarvitaan passi tai virallinen henkilökortti tai ajokortti.
  • Peruutusehdot: Peruuttanut asiakas menettää erääntyneen summan, jos peruuttaa matkan. Jos asiakas ei maksa loppumaksua sovitusti, matkatoimistolla on oikeus perua matka korvauksetta.

Ole nopea, sillä paikkoja on 25 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 30.6.2018 MENNESSÄ, ilmoittaudu tästä.


Lisätiedot

Marjatta Räsänen
[email protected]
p. 0400 124 897

 

MATKAOHJELMA (muutokset mahdollisia)

Tiistai 6.11.2018

06:00 Kuopio-Helsinki Finnair AY380 7:35 AY861 Helsinki-Göteborg.

10:35 Vierailu pienellä maatilan biokaasulaitoksella, joka tuottaa lannasta biokaasua ja siitä sähköä. Tutustutaan tyypilliseen ruotsalaisen biokaasulaitoksen tekniikkaan ja yleisellä tasossa biokaasuntuotantoon Ruotsissa.

Lounastauko matkan varrella

14:00 Laitos (2014), jolle pumpataan 2 km 1300 lehmän liete ja ajetaan yhdeltä tilalla sianlietettä. Biokaasu jalostetaan biometaaniksi. Kahden 5000 m3säiliön lämmityksen hoitaa hakekattila, joka on varmistettu kaasupolttimella. Lietelanta lämmitetään myös mädätysjäännöksen lämmöllä. Puhdistettu biometaani toimitetaan pullokonttikuljetuksina. Tilalla on kokemusta kaasun ostajan etsinnästä. Tili tehdään myymällä eikä kaasua tuottamalla. Laitos tuottaa vuodessa myös 55000 m3 luomukelpoista mädätysjäännöstä, josta osa pumpataan peltovarastolle. Laitos on 9 osakkaan maatilayhtiön ja Swedish biogas:in yhteisyritys.

Majoitus keskustahotellissa 2 hh

Keskiviikko 7.11.2018

9:00 Vierailu biokaasunjalostusyksikössä, joka tuottaa vuodessa noin 1,5 Mnm3 biometaania, mikä vastaa esim. 1000 auton tai 40 kaupunkibussin tarvetta tai 150 000 l dieseliä. Laitoksen suuren koon ansiosta kaasun puhdistus on edullista.

Biokaasua on helpompi siirtää kuin lietettä. Jalostettava biokaasu tuotetaan usealla biokaasulaitoksella, joille kymmenkunta sikatilaa ja pari maitotilaa toimittavat lantaa. Biokaasu kuivataan ja syötetään kunnan omistamaan biokaasuverkkoon, joka vie kaasun jalostuslaitokseen. Kaasuverkko on 25 km pitkä, josta yli puolet on raakakaasulinjaa. Osa biometaanista toimitetaan putkella poltettavaksi lämmöksi ja osa tankkausasemalle.

Kaasunjalostusyksiköstä omistaa noin 20 viljelijää kolmanneksen ja pääosan omistaa paikallinen energiayhtiö.

Lounastauko

13:15 Vierailu yhdellä em. verkkoon liitetyllä biokaasulaitoksella.

15:00 kaasuverkon tarkempi esittely, huoltoasema tai muu kaasunkäyttöön liittyvä kohde

17:00 Yöpyminen samassa hotellissa.

Torstai 8.11.2018

8:45 lähtö viljelijöiden yhteislaitokselle (2014), joka mädättää pääosin lantaa mutta myös biojätettä. Yhteensä mädätetään 60 000 m3/a ja tuotetaan 2 milj Nm3 (20 GWh) kaasua. Kaasu jalostetaan kalvosuodatuksella ja myydään Fordongas:ille (osa jättiyhtiö Air Liquidea), jolla on huoltoasema lähellä (putkisiirto). Laitoksen talousriskien vähentämiseksi viljelijät ovat perustaneet useita oikeushenkilöitä: yhdistyksen ja yhtiöitä. Oma yhtiönsä hoitaa rekalla mm. lietteen tuonnin eri tiloilta ja mädätysjäännöksen siirron. Vierailu sisältää käynnin parin kilometrin päässä tankkausasemalla, joka on osa asemaketjua. Asemalla täytetään myös pullokontteja, joilla kaasua siirretään muille asemille.

Matka ja lounastauko

14:00 Vapaata kaupungilla / avoin vierailukohde.

15:50 Vierailu nesteytettyä biokaasua pienessä mittakaavassa (1 GWh/a, vastaa esim. 140 lehmän tilan biokaasulaitosta) valmistavalla laitoksella ja jaloittelu sen vieressä olevalla CBG-tankkausasemalla.

17:50 Matka lentokentälle

20:30 AY868 Göteborg-Helsinki HEL

23:50-00:40 (pe), Helsinki-Kuopio AY375

Iisalmeen rakennetaan ensimmäiset julkiset sähköautojen latauspisteet

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmeen ilmestyvät kesäkuun aikana ensimmäiset julkiset sähköautojen latauspisteet.  Latauspisteiden hankinnasta vastaa Iisalmen kaupunki ja niiden toimittaja on Savon Voima.  Rakennettavat kolme latausasemaa sijaitsevat torin pysäköintialueen Satamakadun puoleisella reunalla ja ne mahdollistavat enimmillään kuuden auton yhtäaikaisen lataamisen.

Latauspisteet kuuluvat Savon Voiman valtakunnalliseen VoimaPiste- latausverkostoon ja Iisalmeen tulevat laitteet ovat ns. asiointilataukseen soveltuvia, puolinopeita yksiköitä. Yhden latauspisteen maksimiteho on yhdellä ladattavalla ajoneuvolla 22 kilowattia ja mikäli käytössä on pisteen molemmat paikat, latausteho ladattavaa sähköautoa kohden puolittuu. Maksimiteholla tunnin latauksella keskivero sähköautolle saadaan noin 120 kilometriä uutta ajomatkaa.

Latausasemien asentaminen käynnistyy kesäkuun alussa ja sähköautoilijoiden käytössä ne ovat 13.7 jälkeen. Aluksi lataaminen on autoilijoille maksutonta, mutta loppukesästä lataaminen muuttuu maksulliseksi. Latausasemien käytön ja latausmaksujen suorittamisen osalta lisätietoja löytyy osoitteesta www.savonvoima.fi/voimapiste.

Latauslaitteiden hankinta osa KierRe-hankkeen tavoitteita

KierRe-hanke teki latauslaitteiden hankinnasta esityksen Iisalmen kaupungin tekniselle lautakunnalle loppuvuodesta 2017. Hankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja Pohjois-Savon alueella.

KierRe-hankkeessa (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) ovat mukana Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungit sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Lisätietoja: 

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri
Iisalmen kaupunki
jyrki.kontta(at)iisalmi.fi, p 040 588 9022

Jere Anttalainen, VoimaPiste palvelut
Savon Voima Oyj
jere.anttalainen(at)savonvoima.fi, p 044 723 7151

Mari Turunen, projektivastaava
Iisalmen kaupunki / KierRe-hanke
mari.turunen(at)iisalmi.fi, puh. 040 584 0803
www.kierre.info

Iisalmessa kisaillaan toukokuussa kotitalouksien parhaasta kierrätysideasta

Mari Turunen Ajankohtaista

Onko kotonasi kätevä idea, säilytysratkaisu, käytäntö (tai mikä tahansa asia, esine tai tapa), joka tekee kierrätyksestä kotioloissa helpompaa ja vaivattomampaa? Nyt kierrätetään Iisalmen parhaat kierrätysideat!

Iisalmen kaupunki (KierRe-hanke), Petterinkulma Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy sekä Ylä-Savon jätehuoltolautakunta järjestävät iisalmelaisille toukokuussa kierrätysidea-kilpailun. Osallistuminen kilpailuun tapahtuu lähettämällä valokuva, lyhyt selitys omasta kierrätysideasta sekä osallistujan yhteystiedot 2.5–11.5.2018 välisenä aikana kilpailun nettisivujen kautta osoitteessa www.iisalmi.fi/kierratyskilpailu. Kilpailun järjestäjistä koostuva asiantuntijaraati valitsee lähetettyjen ideoiden joukosta 3–5 finalistia; valintakriteereinä ovat raadin näkemykset parhaasta, toimivimmasta, luovasta ja kierrätystä edistävästä kotitalouden kierrätysideasta, jota ei ole aiemmin julkaistu. Jatkoon päässeet finalistiehdotukset julkaistaan kilpailun nettisivulla 21.5.2018 ja niiden joukosta valitaan 21.5–28.5.2018 välillä pidettävän yleisöäänestyksen perusteella voittaja.

Eniten yleisöääniä saaneen idean lähettäjä saa palkinnoksi tabletin (arvo noin 90 €). Tämän lisäksi parasta ideaa äänestäneiden kesken arvotaan yksi Bokashi-kompostoinnin aloituspakkaus (arvo noin 90 €). Palkinnot lahjoittavat Petterinkulma ja Ylä-Savon Jätehuolto. Voittajat julkistetaan kilpailun nettisivuilla 30.5.2018 ja heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lisätiedot:
projektivastaava Mari Turunen
KierRe-hanke
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

www.iisalmi.fi/kierratyskilpailu

 

Iisalmi selvittää uusiutuvan energian ja kiertotalouden lisäämiskeinoja

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmessa toteutetaan kevään aikana uusiutuvan energian kuntakatselmus sekä esiselvitys Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalista.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on tavoitteena Iisalmen alueen energiataseen sekä uusiutuvan energian hyödyntämispotentiaalin selvittäminen. Katselmuksessa kootaan perustiedot Iisalmesta ja kartoitetaan Iisalmen alueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet sekä arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvan energian varat. Lisäksi Soinlahden bioteolllisuuslaakson, Kankaan ja Marjahaan alueille laaditaan aurinkoenergiakartat sekä selvitetään alueille soveltuvia energiaratkaisuja (kuten maalämpö, aurinkovoima ja energian varastointi). Katselmuksen toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalin esiselvityksen toteuttaa Ramboll Finland Oy. Esiselvityksessä pyritään löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Millä osa-alueilla kiertotalouden vaikuttavuus on kaikista suurin
• Minkälaista taloudellista lisäarvoa kiertotaloudella voidaan saavuttaa
• Mihin ja miten kaupungilla hallinnollisena toimijana ja organisaationa on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kiertotalouden edistämiseksi sekä minkälaisia kumppanuuksia kaupunki tarvitsee kiertotalouteen siirtymiseksi
• Millaiset painopisteet Iisalmen tulisi valita resurssiviisauden ja kiertotalouden tavoitteita ja toimenpiteitä asettaessaan (huomioiden seudun elinkeinorakenne, yritykset, tutkimustoiminta, jne.).

Selvitykset tehdään osana käynnissä olevaa Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanketta. KierRe -hankkeen toteuttajina ovat Iisalmen, Kuopion kaupungit, Navitas Kehitys Oy sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Lisätiedot

Mari Turunen, projektivastaava
Iisalmen kaupunki
Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) –hanke
puh. 040 584 0803, mari.turunen(a)iisalmi.fi

Iisalmi mukaan Kuntien ilmastokampanjaan sekä kumppanuuskunnaksi Circwaste-hankkeeseen

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmi otti askeleita kohti vihreämpää tulevaisuutta liittymällä mukaan Kuntien Ilmastokampanjaan, kun Iisalmen kaupunginhallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan KierRe-hankkeen tekemän esityksen kampanjaan liittymisestä. Syksyllä 2017 Iisalmi pääsi myös mukaan yhdeksi kumppanuuskunnaksi Circwaste-hankkeeseen.

Kuntien Ilmastokampanjan tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection. Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, jätehuollossa sekä tekee niistä kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa.

”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” –hanke on vuonna 2016 käynnistynyt seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Circwaste edistää materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä Suomessa 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan voimin. Hanke saa suurimman osan rahoituksesta EU:n LIFE-ohjelmasta. Hankkeeseen mukaan valitut 10 edelläkävijäkuntaa sekä 8 kumppanuuskuntaa julkistettiin 20.11.2017 SYKEn tiloissa pidetyssä tilaisuudessa.

Lisätiedot:
Mari Turunen
KierRe-hanke, Iisalmen projektivastaava
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

Kuntien Ilmastokampanja
Circwaste-hanke

                                                    

Iisalmen kaupunki testaa sähköautoa

Mari Turunen Ajankohtaista, Arkisto

Iisalmen kaupunki on ottanut testikäyttöön Nissan Leaf -täyssähköauton viikon 51 ajaksi. Auto on käytettävissä viikon ajan henkilöstön työhön liittyviä matkoja varten, varaukset hoidetaan sähköisen kalenterin kautta ja auton lataus hoituu kaupungintalon pihassa olevalla väliaikaisella latauspisteellä. Kokeilu on jo nyt osoittautunut niin suosituksi, että sitä tullaan todennäköisesti jatkamaan myös ensi vuoden aikana.

Julkisia sähköautojen latauspisteitä ei Iisalmessa vielä ole, lähin julkinen latauspaikka löytyy tällä hetkellä Matin ja Liisan Asemalta Lapinlahdelta. Tosin tilanne muuttunee ensi vuoden aikana, sillä kaupungin talousarviossa on ensi vuodelle varattuna budjettirahaa kolmen julkisen sähköauton latauslaitteen hankkimiseksi Iisalmen torille (latauspaikat yhteensä kuudelle autolle) sekä yhden latauslaitteen hankkimiseksi kaupungintalolle (latauslaite on tarkoitettu kaupungin työntekijöiden ja vierailijoiden käyttöön).

Lisätiedot:

Lassi Väänänen
Hankinta- ja logistiikka-asiantuntija
Puh. 040 830 2794, sähköposti lassi.vaananen(at)iisalmi.fi

Jyrki Könttä
Kaupungininsinööri
Puh. 040 588 9022, sähköposti jyrki.kontta(at)iisalmi.fi