Kuopio sitoutuu kunnianhimoisiin kiertotaloustavoitteisiin

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista Avainsanat: ,

Kuopio on valittu yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostoon. Kymmenen suomalaista kuntaa, Kuopio, Ii, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa ovat sitoutuneet edistämään kunnianhimoisesti ja konkreettisesti kiertotaloutta alueellaan. Ensimmäisenä kuntaverkostona ne aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla alueensa kiertotaloutta. Ne käynnistävät uutta liiketoimintaa, aktivoivat alueensa asukkaita ja rakentavat uutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

”Edelläkävijänä teemme suosituksia enemmän. Rakenteilla olevan Savilahden alueen tavoitteena on olla Euroopan kiinnostavin innovaatiokeskittymä, jossa haluamme luoda jotain ennennäkemätöntä myös kiertotaloudessa”, vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen kertoo.

Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat edelläkävijät parinkymmenen hakijakunnan joukosta. Valintaan vaikuttivat kuntien hakuvaiheessa tekemät sitoumukset sekä tähän saakka toteutetut toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi.

”Kuntien suunnitelmat ovat jopa maailman mittakaavassa kunnianhimoisia. Suunnitteilla on muun muassa jalometallien talteenottoa elektroniikkaromusta, metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä betonin korvaajana, bioteollisuuspuisto ja kiertotalousklusteri, kaatopaikan muuttaminen uusiutuvan energian tuotantoalueeksi sekä älykkään ja vähähiilisen infran rakentamista. Moni kunta haluaa myös asukkaat mukaan kiertotaloutta kehittämään”, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Kiertotalouden palvelukeskus tukee verkoston työtä

Edelläkävijäkuntien verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta.  EU Life -ohjelmaan kuuluvan seitsenvuotisen hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Sen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa.

Kuntaverkosto saa asiantuntijoiden palveluita ja tukea Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan pyörittämästä Kiertotalouden palvelukeskuksesta. Lisäksi palvelukeskus seuraa kuntien edistymistä erilaisin mittarein. Kunnat pyrkivät verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja viestimään laajasti kiertotalouden edistämiseksi.

 

 Lisätietoja:

ympäristöjohtaja
Tanja Leppänen, puh. 044 718 2141
[email protected]

projektivastaava
Minna Kuuluvainen, puh. 044 718 2148
[email protected]

OSALLISTU OIKEESTI! Idealeiri 27.11.-8.12.2017 Varkaudessa

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto, Tapahtuma

Paikka: Kauppakatu 25:ssa, tyhjässä liikehuoneistossa
Aika: 27.11. – 8.12.2017.

KierRe –hanke kutsuu tutustumaan Osallistu Oikeesti! Idealeirin tapahtumiin. Järjestämme kiertotalouteen ja resurssiviisauteen liittyvää ohjelmaa ja kysymme samalla Teidän ideoita Resurssiviisaan Varkauden rakentamiseksi.  TULE PAIKALLE, OSALLISTU! OHJELMA löytyy tästä. Koko viikon leiriohjelma.

Ohjelmassa seuraavaa:
MA 27.11 klo 18-20 ”Resurssiviisas Varkaus – kuntalaiset mukaan ideoimaan!” Alustajana futuristi Elina Hiltunen teemalla Tulevaisuuden Megatrendit
KE 29.11. klo 12-16 ”Arjen resurssiviisaus – mitä voin tehdä arkiteoissani ympäristön hyväksi” KierRe –hanke esittelee teemoja
TO 30.11. klo 12-16 ”Lajittelu haltuun -Opi lajittelun taito muutamassa minuutissa” kierrätys & lajitteluopastusta jäteneuvoja Sari Heikkinen
PE 1.12. klo 12-16 ”Lähiruoka ja hyönteiset lautasella” Niittykummun Tila
MA 4.12 klo 12-16 ”Säästä sähkölaskussa” energianeuvoja Anniina Kontiokorpi
TO 7.12 klo 12-16 ”Irti turhasta tavarasta” ammattijärjestäjä Satu Vasarainen paikalla klo 13-15

Tilassa on arkipäivisin kello 10-16 Pop-Up –myymälöitä ja kello 18-20 erilaisia työpajoja kaupungin kehittämiseksi.
Lisäksi tilassa on päiväsaikaan avoimia kokouksia, muun muassa Varkauden kaupunginhallituksen kokous.

Pyydämme ryhmiä ilmoittautumaan [email protected] tai 044-799 5619.

Rohkeasti kohti päästötöntä, jätteetöntä ja kestävän kulutuksen Kuopiota

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista Avainsanat: ,

Kuopion kaupunginhallitus esittää Kuopion resurssiviisausohjelman hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Kuopio on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Resurssiviisausohjelma sisältää kuusi teemaa, joiden sisällä on määritetty teemakohtaiset visiot vuodelle 2050, tavoitteet vuodelle 2030 ja mittarit sekä toimenpidekokonaisuudet tavoitteiden toteuttamiseksi. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruoantuotanto ja kulutus, veden käyttö ja luonnonvedet sekä hyvinvointia luonnosta.

Energiantehokkuutta pyritään parantamaan edelleen monin tavoin tuotannossa ja käytössä. Kaupunki haluaa edistää sähkö- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöä fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseksi. Lisäksi liikenteen päästöjä pyritään vähentämään mm. kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä. Yksi tavoitteista on olla Suomen paras sähköpyöräilykaupunki vuoteen 2030 mennessä.

Ruoan tuotannossa ja kulutuksessa pyritään lähi- ja luomuruoan käyttöön sekä ruokahävikin puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kuopiossa halutaan toimia vesivastuullisesti ja alueen kansainvälisesti vahva vesiosaaminen halutaan hyödyntää uuden yritystoiminnan luomisessa. Kuopion poikkeuksellisen monipuolinen luonto antaa edellytykset tavoitella Suomen johtavan kaupungin asemaa virkistyspalveluiden käytön ja luontolähtöisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Resurssiviisausohjelman sisältöä on ideoitu vuoden aikana teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Ohjelman tehtävänä on ollut osaltaan koota eri toimijoiden tulevia kiertotalouteen ja resurssiviisauteen tähtääviä hankkeita. Ohjelmaan kerättiin ideoita myös asukkailta ja luottamushenkilöiltä kyselyjen avulla.

Kaupunginhallitus valitsi myös kiertotalouden painopistealueet Kuopion seudun kiertotalouspotentiaalin esiselvityksen tulosten pohjalta. Valitut painopistealueet ovat metsäbiomassaan pohjautuva kiertotalouden merkittävä vahvistaminen, teollisuuden kiertotalousratkaisujen kehittäminen, maatalouden kiertotalousratkaisut, infra- ja talonrakentamisen resurssitehokkuusratkaisut, materiaalikierrätyksen ja kiertotalouden palvelujen kehittäminen ja aktiiviset kokeilut sekä veteen, ilmaan ja prosessiteollisuuteen kohdistuvan kiertotalouden cleantech ja asiantuntemus.

Kuopio on valtakunnallisen resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Finnish Sustainable Communities (FISU) -verkoston jäsen. Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Vuoden 2017 alussa käynnistynyt kaksivuotinen Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke (KierRe) on vastannut Kuopiossa resurssiviisaustyön koordinoinnista.

Lisätietoja:

projektivastaava
Minna Kuuluvainen, puh. 044 187 2148, [email protected]

ympäristöjohtaja
Tanja Leppänen, puh. 044 718 2141, [email protected]

 

Tule mukaan vaikuttamaan – millainen on resurssiviisas Iisalmi?

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmen kaupungissa on parhaillaan käynnissä työ resurssiviisauden toimenpidesuunnitelman laatimiseksi.  Suunnitelma ja sen sisältämät toimenpiteet ohjaavat kuntaa kohti hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta, jotka lisäävät samalla alueen elinvoimaisuutta, houkuttelevuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön ja esittää ajatuksensa kestävästä, resurssiviisaasta kaupungista.

Osallistua voi vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.iisalmi.fi/resurssiviisasiisalmi. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja se on avoinna 30.11. saakka. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan elokuvalippuja.

Osallistuminen on mahdollista myös Iisalmen Kulttuurikeskuksen aulassa olevalla resurssiviisaus-infon luona ajalla 13.–26.10.2017.

Mitä resurssiviisaus tarkoittaa?
Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Hiilineutraalissa kaupungissa tuotetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vain sen verran, kuin niitä pystytään sitomaan.

Jätteettömässä kaupungissa toimitaan kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä tavaroita tuoteta jatkuvasti lisää. Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, kuten jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kestävän kulutuksen tason kaupungissa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa. Luonnolla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Viisi minuuttia luonnossa oleskelua kohentaa mielialaa ja 20 minuutin oleskelu laskee verenpainetta.

Lisätiedot:
KierRe-hanke, Iisalmen projektivastaava Mari Turunen
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

Osallistu ja vaikuta – millainen on resurssiviisas Varkaus?

Teija Härkönen Ajankohtaista

Haluaisitko tulevaisuudessa liikkua sähköautoilla tai lainapyörillä? Voisiko katolla olla enemmän aurinkopaneeleita tuottamaan sähköä kotiisi tai voisimmeko viljellä yrttejä keskellä kaupunkia? Haluaisitko liikkua enemmän esteettömillä luontopoluilla? Varkauden kaupungille ollaan laatimassa resurssiviisauden toimenpidesuunnitelmaa ns. tiekarttaa, jonka sisältämät toimenpiteet ohjaavat kuntaa kohti hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta vaikuttaen samalla  positiivisesti alueen elinvoimaisuuteen, houkuttelevuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön ja esittää ajatuksensa kestävästä tulevaisuudesta!

Osallistua voi vastaamalla kyselyyn ”Resurssiviisas Varkaus – kysely kuntalaisille” osoitteessa www.varkaus.fi –>  Tietoa Varkaudesta, suora linkki: Resurssiviisas Varkaus – kysely kuntalaisille. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja se on avoinna 30.11.2017 saakka. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan elokuvalippuja.

Lisäksi osallistuminen on mahdollista Varkauden kaupunginkirjastolla, jossa on resurssiviisaus-info ja laatikko ideoita varten.

Kysymykset ovat resurssiviisauden osa-alueilta, joita ovat energiantuotanto ja –kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja ruoantuotanto sekä vesi ja luonnonvedet.

Hävikkiviikon kilpailun voitot Kalevalan ja Minna Canthin kouluille

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

Servica, Jätekukko ja Kuopion kaupunki olivat jälleen mukana valtakunnallisen Hävikkiviikon vietossa 11.-17.9.2017. Kuopiolaisille peruskouluille tarkoitettuun Hävikkiviikon rastirataan ilmoittautui 11 luokkaa. Tehtävät palauttaneiden luokkien kesken arvottiin palkinnoiksi Jätekukon järjestämä vierailu Kuopion jätekeskukselle ja Servican tarjoamat jäätelöt yhden koulun kaikille oppilaille. Arpaonni suosi Kalevalan koulun 1-2C -luokkaa, joka voitti jätekeskusvierailun. Jäätelöt koulunsa oppilaille voitti puolestaan Minna Canthin koulun 8I-luokka. Onnittelut voittajille!

Hävikkiviikko on valtakunnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi ruokahävikkiä ja keinoja sen vähentämiseksi. Teemaviikon valtakunnallisena järjestäjänä toimi Kuluttaja-lehti. Servica, Jätekukko ja Kuopion kaupunki kannustivat oppilaita ja opettajia ruokahävikin vähentämiseen rastiratakilpailulla, jossa tutustuttiin monipuolisen materiaalin kautta aiheeseen. Kilpailun tehtävissä pohdittiin ruokahävikin syitä ja keinoja määrän vähentämiseen kouluissa ja kotona. Kuopiolaisten koulujen ruokaloissa teemaviikko näkyi muun muassa julisteina.

Suomessa koko ravitsemusalan yhteenlasketun ruokahävikin määräksi on arvioitu 335–460 miljoonaa kiloa vuodessa. Tämä kotitalouksien, teollisuuden, kaupan ja ravitsemispalveluiden tuottama hävikki on noin 10–15 prosenttia kulutetusta ruoasta. EU:ssa ja Suomessa on asetettu tavoitteeksi puolittaa ruokahävikin määrä vuoteen 2030 mennessä. Hävikin vähentäminen on tärkeä keino säästää luonnonvaroja ja vähentää erilaisia ruoantuotannon päästöjä.

Lisätietoja:
Servica – Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä
Kehittämispäällikkö Tuire Puranen, tuire.puranen(at)servica.fi, puh. 044 426 0611

Jätekukko Oy
Ympäristökouluttaja Anja Räisänen, anja.raisanen(a)jatekukko.fi, 044 368 0192
www.jatekukko.fi/havikkiviikko (Kilpailun sivut avataan 1.9.)

Kuopion kaupunki, KierRe-hanke
Projektivastaava Minna Kuuluvainen, minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi, puh. 044 718 2184

Hävikkiviikko: www.havikkiviikko.fi

 

Vaihtoehtoista liikkumista ja vihreitä pyöräteitä

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto Avainsanat: , , , , , ,

Hallituksen ja eduskunnan aiemmin hyväksymä tavoite on saada Suomen teille 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Tämä siksi, että liikenteen päästöjä tulisi vähentää vuoteen 2030 mennessä 3,6 miljoonan tonnin edestä. Ei siis mikään pieni tavoite. Mitä tähän voi tehdä tavallinen kuluttaja, joka käyttää autoa työmatkaan, harrastuksiin pääsemiseksi, kaupassa käyntiin ja itse asiassa ihan kaikkeen asiointiin?

Eihän kaupunkilainen edes tarvitse autoa. Joukkoliikenne liikuttaa ihmisiä vähäpäästöisesti. On sähkö- ja kaasubusseja sekä ratikoita. Haja-asutusalueella ja pikkukaupungeissa asuvat eivät tarvitse mitään julkista liikennettä, kun muuttoliike ajaa ihmiset yhä suurempiin ja harvempiin kaupunkikeskuksiin. Naapurin kanssa vaan kimppakyytiä harrastamaan niin ei tarvitse hankkia omaa autoa. Yhteiskäyttöauto voisi olla mukavampi, niin ei tarvitse naapurin kanssa jutustella matkaa tehdessä. Lainaa vain autoa maksua vastaan ja palauttaa takaisin sovittuun paikkaan. Jos kahvia vähän läikkyy penkeille, ei se haittaa, kun ei kerro kenellekään.

Tietysti liikkumista voisi tehdä enemmän polkupyörällä tai jos pyöräily tuntuu liian raskaalta, voisi hankkia sähköpyörän. Sähköpyörällä ylämäet menevät kevyesti eikä aamulla tarvitse ottaa hikeä pintaan työmatkaa kulkiessa. Mitenkä sitten lapset, koirat ja kissat sekä kauppakassit kuljetetaan? No ratkaisuna on tietysti sähköinen tavarapyörä! Tavarapyörät ovat jokapäiväisessä käytössä esim. Aasiassa tai vaikkapa Hollannissa. Suomen oloihin ja ”laiskoille” urbaani-ihmisille ratkaisu voisi olla sähköinen tavarapyörä. Pyörän edessä olevaan laatikkoon vain lapset ja kauppakassit sulassa sovussa. Sähkömoottori avustaa mukavasti, ettei pyörä juutu ylämäkeen tai loskaan.

Mutta ihan oikeasti. Pyöräilyn lisääminen ja edistäminen olisi järkevää. Se lisää hyvinvointia ja vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Miksei Pohjois-Savon kunnissa ja kaupungeissa voisi olla enemmän hyvällä kunnossapidolla olevia pyöräilykatuja/ -reittejä. Reitit olisivat olemassa olevia kevyenliikenteenväyliä, joista osa voitaisiin erottaa pyöräilylle esim. maalaamalla. Kadut pidettäisiin hyvässä asfaltissa ja talvella hyvin aurattuna ja hiekoitettuna. Kunnat panostaisivat työ- ja koululaisliikenteen turvallisille pääväylille. Luodaan vihreän liikkumisen brändi ja maalataan kadut vihreäksi. ”Vihreä Pohjois-Savo edistää pyöräilyä.” Brändi on syntynyt! Edistetään autotonta ja päästötöntä liikkumista melko pienillä toimilla. Haastetaan kuntien henkilöstöä ja kunnissa olevien yritysten henkilökuntaa taittamaan työmatkat polkupyörällä tai kävellen ja luodaan siihen oikeasti mahdollisuus ja varteenotettava vaihtoehto. Ottaisi joku kopin ajatuksesta?

Bioaikakiertue Varkaudessa ja Kuopiossa – kuinka pitkälle lannalla päästään?

Teija Härkönen Ajankohtaista

Bioaika-tapahtumakiertue pysähtyi loppuviikosta Varkauden lukiolla sekä Kuopion torilla. Kyseessä oleva kiertue on metsäsektorin lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja erityisesti Suomen nuorille. www.bioaika.fi.

KierRe oli mukana Bioaika-kiertueen kumppanuustorilla biokaasuteemalla. Infopisteellä esiteltiin hankkeen biokaasuosiota, jossa selvitetään maatilojen yhteisbiokaasulaitosten potentiaalia, sekä tutustuttiin paikalla olevaan biokaasulla toimivaan autoon. Kävijät saivat osallistua kilpailuun, jossa arvuuteltiin kilometrimäärää, jonka biokaasuautolla pääsee etenemään yhden lehmän vuodessa tuottamalla lantamäärällä muutettuna biometaaniksi.

Vastauksia saatiin molemmilla paikkakunnilla noin 50 ja veikkaukset olivat 100 km ja 5000 km välillä. Oikea vastaus on 4800 km. Varkaudessa ja Kuopiossa lähimmäksi veikannut palkitaan elokuvalipuilla sekä kaksi lippua arvotaan myös kaikkien osallistujien kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Ja kuinka tuohon 4800 kilometriin päästään? Lehmä tuottaa vuodessa n. 14 m3 lantaa eli 24 m3 lietelantaa, joka vastaa 24 tonnia. Tästä saadaan n. 500 m3 biokaasua, josta metaanin osuus on 60 %. Jos ajoneuvo kuluttaa kaasua 4,6 kg / 100 km, niin biometaani riittää n. 4800 kilometrille.

Ympäristöillat Varkaudessa

Teija Härkönen Ajankohtaista

KierRe -hanke järjestää syksyllä Ympäristöiltoja Varkauden kaupungin kirjaston auditoriossa. Infot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja niissä käsitellään resurssiviisauden teemoja kuntalaisen näkökulmasta. Infojen yhteydessä on mahdollista osallistua Varkauden kaupungin resurssiviisauden toimenpidesuunnitelman eli tiekartan laadintaan ideoimalla, ehdottamalla ja kertomalla, kuinka esimerkiksi energiaa voitaisiin tuottaa tulevaisuudessa, kuinka jätemäärät saadaan vähenemään ja miten lähiruoan osuus saataisiin kasvamaan.

Infojen teemat ja aikataulut ovat seuraavat:

  • ke 13.9.2017 klo 17.30-19 ”Vähemmän ruokaa roskiin” Illan teemoina ruokahävikki, lähiruoka ja vastuullinen ruoka.
  • ke 20.9.2017 klo 17.30-19 ”Vaihtoehtoja autoilulle” Tutustu erilaisiin liikkumisen ja matkustamisen tapoihin. 
  • ke 22.11.2017 klo 17.30-19 Lajittelu kannattaa aina” Ohjeita ja neuvoja kierrätykseen

Ensimmäinen infoilta käsittelee ruokahävikkiä ja sitä, kuinka kotitaloudessa jokainen voi vähentää roskiin menevän käyttökelpoisen ruuan määrää. Lisäksi tarkastellaan ruoan vastuullisuutta ja lähiruokaa. Illan puhujina Sanna Louna Maa- ja kotitalousnaisista sekä Armi Nissinen Hyvinvointia elintarvikkeista -hankkeesta. Ilta on osa valtakunnallista ruokahävikkiviikkoa, jonka tarkoituksena on herätellä kuluttajia tarkastelemaan omia toimintatapojaan.

Toisen infoillan teemana on liikkumisen eri muodot ja niiden vaikutukset ympäristöön. Mitä on viisas liikkuminen? Mitä tulee huomioida hankittaessa biokaasuautoa? Tervetuloa katsomaan kaasuautoa livenä sekä kyselemään omistajan kokemuksia kaasuautoilusta! Puhujina asiantuntijat Tapio Kettunen ja Panu Jouhkimo.

Marraskuun teemaillassa käsitellään jätteiden lajittelua ja kierrätystä kotitalouksissa. Paikalla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy sekä Keski-Savon Jätehuolto.

Lisätietoa tilaisuuksista: Teija Härkönen, teija.harkonen(a)navitaskehitys.fi, puh. 040 5038935

Resurssiviisasta Kuopiota ideoitiin työpajassa

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

Resurssiviisas tulevaisuus -työpaja kokosi 70 innostunutta eri alojen asiantuntijaa ja toimijaa ideoimaan resurssiviisasta Kuopiota 13. syyskuuta Kuopion kansalaisopistolle. Resurssiviisaus työpajan tavoitteena oli määrittää askelmerkkejä sille, miten Kuopiossa saavutetaan jätteettömyys, hiilineutraalius ja globaalisti kestävä kulutuksen taso vuoteen 2050 mennessä.

Työpajan avasi vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, jonka jälkeen KierRe-hankkeen projektivastaava Minna Kuuluvainen kertoi Resurssiviisausohjelman taustasta ja ideoista. Demos Helsingin Antti Lippo piti alustuksen resurssiviisaista tulevaisuuden kaupungeista ja kaupunkeihin vaikuttavista megatrendeistä.

Työpajassa jakauduttiin kuuteen eri teemaryhmään, jotka olivat 1. Energian tuotanto ja kulutus, 2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, 3. Kulutus ja materiaalikierrot, 4. Ruuan tuotanto ja kulutus, 5. Veden käyttö ja luonnonvedet sekä 6. Hyvinvointia luonnosta.

Päivän lopuksi syntyneet ideat tavoitteista ja toimenpiteistä esiteltiin kaikille. Ideoita oli kuulemassa myös arviointiraati, joka antoi palautteen kullekin ryhmälle jatkokehitystä varten. Arviointiraadissa olivat mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen ja strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen. Työpajaan osallistuneet kehuivat innostunutta tunnelmaa ja eri tahojen aktiivista osallistumista tilaisuuteen. Arviointiraati kiitti työryhmiä toteuttamiskelpoisista ja teemarajat ylittävistä ideoista.