KierRe-hanke päättyy – tutustu loppujulkaisuun

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

KierRe-hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin perjantaina 20.9.2019 Siilinjärvellä. Päätöstilaisuudessa hankkeen toteuttajakuntien ja ProAgrian edustajat kertoivat hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä kuntien resurssiviisaustyössä.

KierRe-hankkeen tavoitteena oli saada resurssiviisaus osaksi kuntien päätöksentekoa ja toiminnan ja talouden suunnittelua. Tämä tavoite on toteutunut, joissain kunnissa vahvemmin kuin toisissa, mutta kaikkiin kuntiin resurssiviisauden voi sanoa juurtuneen jollain tasolla. Hankkeen avulla kunnissa on tunnistettu entistä paremmin se, mitä kiertotalous ja resurssiviisaus tai ilmastotyö voivat olla ja mitä hyötyä ne tuovat.  Hanke on tuonut yhteen poikkihallinnollisia toimijoita ja sidosryhmiä tapaamisiin ja tapahtumiin kiertotalouden ja resurssiviisauden eri teemojen ympärille. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat poikkihallinnollisia asiakokonaisuuksia, joiden hoitaminen tai niistä vastaaminen ei ole yhden toimialan tehtävä. Hanketiimi auttoi eri toimialoja löytämään oman roolinsa resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämisessä sekä lisäsi yhteistyötä toimialojen välillä.

Työ kunnissa resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu. Hankkeen aikana tehdyt selvitykset, kuten uusiutuvan energian kuntakatselmukset ja kiertotalousselvitykset antavat hyödyllistä tietoa kuntien jatkotoimia varten.

Hankkeen loppujulkaisuun on koottu tiiviisti hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia.

>> Loppujulkaisu

Päätöstilaisuuden esitykset, hyviä käytänteitä ja tulevaisuuden näkökulmia toteuttajilta:

Iisalmessa osallistutaan jälleen valtakunnalliseen Hävikkiviikkoon

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: ,

Iisalmessa ollaan kattavasti mukana valtakunnallisen Hävikkiviikon aikana tehtävässä työssä ruokahävikkiä vastaan. Tänä vuonna Hävikkiviikkoa vietetään 9.-15.9.2019. Hävikkiviikon järjestäjänä toimii Kuluttaja-lehti, joka haluaa Hävikkiviikolla nostaa ruoan arvostusta sekä kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Erityisteemana on tänä vuonna ruokahävikin ilmastovaikutukset.

Iisalmessa Hävikkiviikko aloitetaan maanantaina 9.9. klo 10-13 Maa- ja kotitalousnaisten Hävikki-tapahtumalla kulttuurikeskuksella, jossa on esillä vuoden aikana yhdeltä henkilöltä tulevan ruokahävikin määrä sekä Ruokahukka-hahmo viihdyttämässä lapsia.

Viikon aikana myös kouluilla ja päiväkodeissa vietetään Hävikkiviikkoa, kun Iisalmen kaupungin ruokapalvelut tuovat hävikkiaiheista materiaalia ruokaloihin sekä punnitsevat ruokahävikkimääriä. Kirkonsalmen ja Kangaslammin kouluilla hävikkiaihe otetaan mukaan myös oppituntien sisältöihin. Ylä-Savon ammattiopiston (YSAO) ja Savon ammattiopiston (Sakky) uudella yhteiskampuksella on esillä hävikkipöytä, YSAO:n kaikissa opiskelijaravintoloissa (Kaisla, Apila ja Aisakello) mitataan ruokahävikin määrää ja järjestetään ylijäämäruoan myynti opiskelijaruokailun loputtua. KierRe-hanke on koulujen ja päiväkotien lisäksi kannustanut Iisalmessa myös paikallisia ravintoloita osallistumaan Hävikkiviikkoon.

Kaikki voivat osallistua Hävikkiviikon viettoon yksityishenkilöstä ruokapalveluyrityksiin esimerkiksi viestimällä omissa kanavissaan ruokahävikistä ja toimista sen vähentämiseksi. Pienetkin teot ovat tärkeitä ruokahävikin vähentämisessä.

Suomessa ruokahävikkiä syntyy koko ruokaketjussa 400-500 milj. kg vuodessa eli noin 80 kg henkilöä kohden. Kaikesta tuotetusta ruoasta tämä on noin 10-15 %. Suurin osa eli noin 30 % (120-160 milj. kg) hävikistä tulee kotitalouksista, tämä on noin 23 kg henkilöä kohden. Kuluttajien hävikin arvon on laskettu olevan noin 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätiedot

Kirsi Savolainen                                                    Marja Niskanen
Projektivastaava, KierRe-hanke                        Ruoka- ja yritysasiantuntija
kirsi.savolainen(a)iisalmi.fi                               marja.niskanen(a)maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 584 0803                                                   p. 0400 905 782

Arja Laajalahti
koulutuspäällikkö, palveluosaaminen
arja.laajalahti(a)ysao.fi
p. 0400 793 157

KierRe-hanke
www.kierre.info ja www.iisalmi.fi/kierre

Maa- ja kotitalousnaiset, Pohjois-Savo
http://pohjois-savo.maajakotitalousnaiset.fi/

Hävikkiviikkoa vietetään 9.-15.9.

Laura Leppänen Ajankohtaista

Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään jälleen myös Savossa. Kaikki Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hankkeen toteuttajakunnat (Iisalmi, Siilinjärvi, Kuopio, Varkaus ja Joroinen) ovat mukana Hävikkiviikon kampanjassa.

Joroisissa ja Siilinjärvellä Hävikkiviikko näkyy erityisesti kouluilla. Siilinjärvellä Ahmon koululla Hävikkiviikkoon on panostettu erityisen paljon. Kampanja näkyy ruokalassa julisteina ja muuna kampanjamateriaalina, ja koulussa punnitaan syntyvän tarjoiluhävikin sekä lautashävikin määrää koko viikon ajan. Koulun oppilaat ovat mm. tehneet aiheesta videon, ja keittiöhenkilökunta on luvannut palkita oppilaat, mikäli tavoitteet hävikin pienentämisessä saavutetaan. Joroisissa myös päiväkodit ovat mukana kampanjassa ”Tähteettömän pöydän ritarit” -teemalla. Varkaudessa Sodexon henkilöstöravintolat osallistuvat Hävikkiviikkoon. Lounasravintoloissa kampanja näkyy mm. julisteina, joissa muistutetaan syömään lautanen tyhjäksi, lisää saa aina ottaa.

Hävikkiviikkoa vietetään tänä vuonna seitsemännen kerran. Tämän vuoden kampanjan erityisenä teemana on ruokahävikin ilmastovaikutukset. Valtakunnallisen Hävikkiviikon järjestää Kuluttaja-lehti.

Lisätiedot:
Elina Huerta, projektivastaava/Varkaus, KierRe-hanke, puh. 040 503 8935, [email protected]

Kiertotalous luennot Joroisten kirjastossa

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: ,

Kiertotalouden mahdollisuudet taloudelle

Päivi Kosunen
kiertotalousasiantuntija
Talous ja nuoret TAT

Sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia kiertotalouteen:
Kuinka kiertotalous muuttaa kulutustapojamme ja työntekoa

Opri Orenius
projektitutkija
Itä-Suomen yliopisto

Keskiviikkona 4.9.2019 klo 18.00 – 19.30
Mutalantie 3, Joroinen

Tervetuloa

Kierre-hankkeen loppuseminaari

Laura Leppänen Ajankohtaista

Aika 20.9.2019

kello 8.30 (kahvitus) – 12.00

Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Ohjelma
klo 8.30 -> Aamukahvit
klo 9-11 Hyviä käytänteitä ja tulevaisuuden näkökulmia, kuntien edustajat
(Iisalmi, ProAgria, Kuopio, Siilinjärvi, Joroinen ja Varkaus)
klo 11-11.30 Yhteenvetoa hankkeesta, KierRe-toimijat
klo 11.30-12 Keskustelua hyvien käytänteiden levittämisestä
klo 12 Tilaisuus päättyy

ohjelma

Ruoka on liian hyvää hukattavaksi – Hävikkiviikkoa vietetään jälleen syyskuussa

Laura Leppänen Ajankohtaista

Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään 9.-15.9.2019. Hävikkiviikolla muistutetaan siitä, että ruoka on liian hyvää hukattavaksi. Kuopiossa järjestetään Servican, Jätekukon, Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kaupungin yhteistyönä koulukampanja, jossa hävikkilähettiläät Savonia-ammattikorkeakoulusta järjestävät 5.-6. luokkalaisille tapahtuman, jossa mietitään yhdessä ruokahävikin torjumiskeinoja. Kampanja laajenee tänä vuonna 12 kouluun ympäri Kuopiota. Hävikkiviikosta tiedotetaan julisteilla ja pöytäkolmioilla Kuopion kaupungin kouluissa ja lounasravintoloissa.

Koulujen keittiöissä seurataan viikoittain ruokahävikin syntymistä ja toteutuneita määriä kirjataan seurantataulukoihin.  Alkuvuoden aikana tehdyn seurannan mukaan lautashävikin osuus tarjotusta ruuasta on 7 %. Hävikkimittari on jo käytössä Aurinkorinteen koulun ruokasalin seinällä, jossa se kertoo oppilaille konkreettisesti päivittäin, kuinka paljon biojätettä on syntynyt.

Ylijäämäruoan myynti on jatkunut koulujen alettua Servican yhdeksässä toimipaikassa. Ylijäämäruokaa myydään koulupäivinä, jos ruokaa jää yli. Paikat voi tarkistaa Servican verkkosivuilta osoitteesta www.servica.fi/palvelumme/ruokapalvelut > Ylijäämäruoan myynti.

Tämän vuoden teemana on ruokahävikin ilmastovaikutukset. Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta. Kuusi prosenttia ostetusta ruoasta päätyy syömäkelpoisena roskiin, samoin joka kymmenen vihannes tai hedelmä. Jokainen meistä heittää vuodessa ruokaa roskiin keskimäärin 20-25 kiloa, satojen eurojen arvosta. EU:ssa, Suomessa ja Kuopiossa on asetettu tavoitteeksi puolittaa ruokahävikin määrä 2030 mennessä. Kuopio tähtää jätteettömäksi, päästöttömäksi ja kestävän kulutuksen kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä.

Jokainen voi vaikuttaa ruokahävikkiin esimerkiksi kaupassa käydessä ja omassa keittiössä. Hyödyt näkyvät omassa lompakossa sekä pienempinä kasvihuonekaasu- ja vesistöpäästöinä. Teema kokoaa ihmisiä yhteen ympäri Suomen erilaisten hävikkiin liittyvien tapahtumien myötä.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, [email protected], 044 718 2148
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, [email protected], 044 718 2187

Varkauden aurinkoenergiatapahtuma

Laura Leppänen Ajankohtaista

Maksuton infoilta kuntalaisille

Maanantaina 12.8.2019

AURINKOENERGIA -TAPAHTUMA

Ohjelma
17.00–17.45 Perustietoa aurinkoenergiasta, aurinkosähkö ja –lämpö Valtteri Laine, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
17.45–18.00 Rakennusvalvonnan puheenvuoro, aurinkoenergian vaatimat luvat rakennustarkastaja Pekka Kaatrasalo, Varkauden kaupunki
18.00–18.20 Kahvit tarjolla
18.20–18.30 Käytännön kokemuksia aurinkosähköstä Arvo Huupponen, Pieksämäki
18.30–19.00 Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen verkkoon ja ylijäämäsähkön myynti Auvo Lindgren, Savon Voima Verkko Oy

Aurinkoenergiatapahtuma Varkaus 12.8.2019 mainos-paperiversio