Preventos tarjoaa uusia resurssiviisaita palveluita – vesivuotojen nopea havaitseminen ja personoitu vedenkulutuksen neuvonta

Mari Turunen Ajankohtaista

Preventos Informatics Oy on yksi 26 yrityksestä, jotka valittiin mukaan Kiertotalouden Kasvupolulle, joka on osa Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia. Mukaan päässeillä yrityksillä on valintaraadin mukaan kansainvälistä markkinapotentiaalia.

Preventos toteuttaa parhaillaan Iisalmessa vedenjakeluverkoston aluemittaukseen perustuvaa vuotovesien seurantaa sekä kerrostalon vesijärjestelmän vuotovesien ja vedenkulutuksen seurantaa. Varkaudessa seurannan kohteena on suuren teollisuuskiinteistön vesijärjestelmä. Kokeiluissa testataan yrityksen uusia informaatiopalveluja, joiden avulla aiempaa tiheämmin mitatusta datasta saadaan jalostettua ajantasaista vesijärjestelmän kuntotietoa ja lyhennetään esimerkiksi vuotojen havaitsemiseen kuluvaa aikaa merkittävästi. Lisäksi mittaustietoja käytetään myös kuluttajien vedenkulutustottumusten määrittämiseen ja kohdennettuun neuvontaan. Kokeilun laiteasennukset suoritettiin onnistuneesti kesäkuun alussa ja palvelut ovat yhteistyötahojen käytössä lokakuuhun 2018 saakka.

Vuotovesi-selvitys on yksi KierRe-hankkeen (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) rahoittamista nopeista ja ketteristä kiertotalouden kokeiluista, joita toteutetaan Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa huhti- ja lokakuun välisenä aikana. Muita toteuttavia kokeiluja ovat Toimi-säätiön polkupyörälainaamo Iisalmessa, Osuuskunta Lähisavon ruokahävikin vähentämiseen liittyvä kokeilu Varkaudessa sekä Kuopiossa toteutettavat raviradan kierrätyksen edistämiseen liittyvä kokeilu (Kuopion Ravirata Oy) ja kaupunkiviljelyä edistävä kokeilu Inkilänmäellä (Savon Martat). KierRe-hanketta toteuttavat Iisalmen ja Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy Varkaudesta sekä ProAgria Pohjois-Savo ja hanketta rahoittavat Pohjois-Savon Liitto, Pohjois-Savon Kehittämisrahasto sekä toteuttajat.

Lisätiedot

Preventos Informatics Oy
Teemu Räsänen
teemu.rasanen(a)preventos.fi
puh. 050 430 4111

Varkauden kokeilut
Teija Härkönen
teija.harkonen(a)navitas.fi
puh. 040 503 8935

Iisalmen kokeilut
Mari Turunen
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

Kuopion kokeilut
Minna Kuuluvainen
[email protected]
puh. 044 718 2148

Lähde mukaan Kierteen opintomatkalle Ruotsiin

Mari Turunen Ajankohtaista

KierRe-hanke järjestää ammatillisen opintomatkan Ruotsiin 6.11 -8.11.2018. Matkalla keskitytään maatilan syötteillä tuotetun bio- ja liikennekaasun jalostus- ja markkinointiratkaisuihin sekä erilaisiin liiketoimintamalleihin. Matkalla mukana biokaasuasiantuntija Toni Taavitsainen Envitecpolikselta ja tulkkina Mari Tabell.

  • Matkan hinta 565 euroa + alv 24%. Varausmaksu 300 euroa on maksettava 27.7.2018 mennessä ja loppuosa 15.9.2018 mennessä. Matkan laskuttaa ProAgria Pohjois-Savo.
  • Suosittelemme sairastumis- ja peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta jo matkaa varattaessa.
  • Matkalla tarvitaan passi tai virallinen henkilökortti tai ajokortti.
  • Peruutusehdot: Peruuttanut asiakas menettää erääntyneen summan, jos peruuttaa matkan. Jos asiakas ei maksa loppumaksua sovitusti, matkatoimistolla on oikeus perua matka korvauksetta.

Ole nopea, sillä paikkoja on 25 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 30.6.2018 MENNESSÄ, ilmoittaudu tästä.


Lisätiedot

Marjatta Räsänen
[email protected]
p. 0400 124 897

 

MATKAOHJELMA (muutokset mahdollisia)

Tiistai 6.11.2018

06:00 Kuopio-Helsinki Finnair AY380 7:35 AY861 Helsinki-Göteborg.

10:35 Vierailu pienellä maatilan biokaasulaitoksella, joka tuottaa lannasta biokaasua ja siitä sähköä. Tutustutaan tyypilliseen ruotsalaisen biokaasulaitoksen tekniikkaan ja yleisellä tasossa biokaasuntuotantoon Ruotsissa.

Lounastauko matkan varrella

14:00 Laitos (2014), jolle pumpataan 2 km 1300 lehmän liete ja ajetaan yhdeltä tilalla sianlietettä. Biokaasu jalostetaan biometaaniksi. Kahden 5000 m3säiliön lämmityksen hoitaa hakekattila, joka on varmistettu kaasupolttimella. Lietelanta lämmitetään myös mädätysjäännöksen lämmöllä. Puhdistettu biometaani toimitetaan pullokonttikuljetuksina. Tilalla on kokemusta kaasun ostajan etsinnästä. Tili tehdään myymällä eikä kaasua tuottamalla. Laitos tuottaa vuodessa myös 55000 m3 luomukelpoista mädätysjäännöstä, josta osa pumpataan peltovarastolle. Laitos on 9 osakkaan maatilayhtiön ja Swedish biogas:in yhteisyritys.

Majoitus keskustahotellissa 2 hh

Keskiviikko 7.11.2018

9:00 Vierailu biokaasunjalostusyksikössä, joka tuottaa vuodessa noin 1,5 Mnm3 biometaania, mikä vastaa esim. 1000 auton tai 40 kaupunkibussin tarvetta tai 150 000 l dieseliä. Laitoksen suuren koon ansiosta kaasun puhdistus on edullista.

Biokaasua on helpompi siirtää kuin lietettä. Jalostettava biokaasu tuotetaan usealla biokaasulaitoksella, joille kymmenkunta sikatilaa ja pari maitotilaa toimittavat lantaa. Biokaasu kuivataan ja syötetään kunnan omistamaan biokaasuverkkoon, joka vie kaasun jalostuslaitokseen. Kaasuverkko on 25 km pitkä, josta yli puolet on raakakaasulinjaa. Osa biometaanista toimitetaan putkella poltettavaksi lämmöksi ja osa tankkausasemalle.

Kaasunjalostusyksiköstä omistaa noin 20 viljelijää kolmanneksen ja pääosan omistaa paikallinen energiayhtiö.

Lounastauko

13:15 Vierailu yhdellä em. verkkoon liitetyllä biokaasulaitoksella.

15:00 kaasuverkon tarkempi esittely, huoltoasema tai muu kaasunkäyttöön liittyvä kohde

17:00 Yöpyminen samassa hotellissa.

Torstai 8.11.2018

8:45 lähtö viljelijöiden yhteislaitokselle (2014), joka mädättää pääosin lantaa mutta myös biojätettä. Yhteensä mädätetään 60 000 m3/a ja tuotetaan 2 milj Nm3 (20 GWh) kaasua. Kaasu jalostetaan kalvosuodatuksella ja myydään Fordongas:ille (osa jättiyhtiö Air Liquidea), jolla on huoltoasema lähellä (putkisiirto). Laitoksen talousriskien vähentämiseksi viljelijät ovat perustaneet useita oikeushenkilöitä: yhdistyksen ja yhtiöitä. Oma yhtiönsä hoitaa rekalla mm. lietteen tuonnin eri tiloilta ja mädätysjäännöksen siirron. Vierailu sisältää käynnin parin kilometrin päässä tankkausasemalla, joka on osa asemaketjua. Asemalla täytetään myös pullokontteja, joilla kaasua siirretään muille asemille.

Matka ja lounastauko

14:00 Vapaata kaupungilla / avoin vierailukohde.

15:50 Vierailu nesteytettyä biokaasua pienessä mittakaavassa (1 GWh/a, vastaa esim. 140 lehmän tilan biokaasulaitosta) valmistavalla laitoksella ja jaloittelu sen vieressä olevalla CBG-tankkausasemalla.

17:50 Matka lentokentälle

20:30 AY868 Göteborg-Helsinki HEL

23:50-00:40 (pe), Helsinki-Kuopio AY375

KierRe -hanke laajenee, joukkoomme haetaan kahta projektivastaavaa sekä projektiassistenttia

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto Avainsanat: , , , ,

Navitas Kehitys Oy on seudullinen elinkeinojen kehittämisyhtiö, jonka pääomistajana on Varkauden kaupunki. Navitas Kehitys Oy hakee hallinnoimalleen hankkeelle Kiertotalouden ja resurssiviisauden edistäminen Pohjois-Savossa (KierRe) kahta projektivastaavaa (Joroinen ja Siilinjärvi) sekä projektiassistenttia (Varkaus).

KierRe –hankkeessa on aloitettu Varkauden, Iisalmen ja Kuopion kaupunkien resurssiviisaustyö. Tavoitteena on edistää resurssiviisautta ja kiertotaloutta Pohjois-Savossa. Lisätiedot www.kierre.info. Uusina kuntina mukaan hankkeeseen on lähdössä Joroinen ja Siilinjärvi. Vahvistamme tiimiämme kahdella projektivastaavalla (Joroinen ja Siilinjärvi) sekä projektiassistentilla (Varkaus).

Tehtävänkuvaukset:

  • Projektivastaava Joroinen 50 % työaika, ajalle 1.8.2018- 30.9.2019
  • Projektivastaava Siilinjärvi 80 % työaika, ajalle 1.8.2018- 30.9.2019

Tehtävänä on rakentaa yhteistyössä kunnan, kunnassa toimivien yritysten, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa resurssiviisausohjelma. Ohjelman tarkoituksena on viitoittaa tietä jätteettömään, päästöttömään ja kulutukseltaan kestävään kuntaan. Lisäksi tehtävänä on vastata kunnassa oleviin tarpeisiin 1) energiakulutuksen ja tuotannon, 2) liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen, 3) kulutuksen ja materiaalikiertojen, 4) ruuan ja ruuan tuotannon sekä 5) veden kulutuksen ja luonnonveden näkökulmasta. Tehtävät ovat määräaikaisia ja alkavat, mikäli hankkeen laajentuminen saa myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon Liitolta.

Projektivastaavilta odotetaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa ympäristöalalta tai tekniseltä alalta. Tehtävät soveltuvat myös ko. opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Hakijoilta odotetaan soveltuvaa työkokemusta. Kokemus hanketyöskentelystä katsotaan eduksi.

  • Projektiassistentti Varkaus 70 %, ajalle 1.8.2018-30.9.2019 (Tehtävä täytetään mikäli, jatkorahoitus vahvistuu.)

Projektiassistentti vastaa KierRe –hankkeen taloushallinnosta ja viestinnästä. Projektiassistentilta odotetaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa esim. tradenomi, hanke- ja taloushallinnon osaamista sekä kokemusta viestinnän tehtävistä.

Hakijatietoja vaihdetaan Navitas Kehitys Oy:n, Joroisten ja Siilinjärven kuntien kesken ja haastatteluissa voi olla mukana näiden edustus. Hakija voi hakea yhtä tai useampaa tehtävää. Tehtävät täytetään mikäli KierRe –hankkeen laajennushakemus saa Pohjois-Savon liitolta myönteisen rahoituspäätöksen.

Lähetä hakemuksesi tehtävään viimeistään 15.6.2018 klo 15.00.

Liitä hakemukseesi palkkatoive perusteluineen ja ansioluettelosi ja lähetä se osoitteeseen [email protected].  Laita hakemuksen aiheeksi hakemasi paikka. Valinta tehdään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Hakemuksia ei säilytetä valintapäätöksen jälkeen. Hakemuksia käsittelevät Navitas Kehitys Oy:n KierRe –hankkeen projektipäällikkö Laura Leppänen, yritysneuvoja Tuula Kokkonen sekä Siilinjärven ja Joroisten kunnan nimeämä edustaja.

Iisalmeen rakennetaan ensimmäiset julkiset sähköautojen latauspisteet

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmeen ilmestyvät kesäkuun aikana ensimmäiset julkiset sähköautojen latauspisteet.  Latauspisteiden hankinnasta vastaa Iisalmen kaupunki ja niiden toimittaja on Savon Voima.  Rakennettavat kolme latausasemaa sijaitsevat torin pysäköintialueen Satamakadun puoleisella reunalla ja ne mahdollistavat enimmillään kuuden auton yhtäaikaisen lataamisen.

Latauspisteet kuuluvat Savon Voiman valtakunnalliseen VoimaPiste- latausverkostoon ja Iisalmeen tulevat laitteet ovat ns. asiointilataukseen soveltuvia, puolinopeita yksiköitä. Yhden latauspisteen maksimiteho on yhdellä ladattavalla ajoneuvolla 22 kilowattia ja mikäli käytössä on pisteen molemmat paikat, latausteho ladattavaa sähköautoa kohden puolittuu. Maksimiteholla tunnin latauksella keskivero sähköautolle saadaan noin 120 kilometriä uutta ajomatkaa.

Latausasemien asentaminen käynnistyy kesäkuun alussa ja sähköautoilijoiden käytössä ne ovat 13.7 jälkeen. Aluksi lataaminen on autoilijoille maksutonta, mutta loppukesästä lataaminen muuttuu maksulliseksi. Latausasemien käytön ja latausmaksujen suorittamisen osalta lisätietoja löytyy osoitteesta www.savonvoima.fi/voimapiste.

Latauslaitteiden hankinta osa KierRe-hankkeen tavoitteita

KierRe-hanke teki latauslaitteiden hankinnasta esityksen Iisalmen kaupungin tekniselle lautakunnalle loppuvuodesta 2017. Hankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja Pohjois-Savon alueella.

KierRe-hankkeessa (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) ovat mukana Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungit sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Lisätietoja: 

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri
Iisalmen kaupunki
jyrki.kontta(at)iisalmi.fi, p 040 588 9022

Jere Anttalainen, VoimaPiste palvelut
Savon Voima Oyj
jere.anttalainen(at)savonvoima.fi, p 044 723 7151

Mari Turunen, projektivastaava
Iisalmen kaupunki / KierRe-hanke
mari.turunen(at)iisalmi.fi, puh. 040 584 0803
www.kierre.info

Iisalmessa kisaillaan toukokuussa kotitalouksien parhaasta kierrätysideasta

Mari Turunen Ajankohtaista

Onko kotonasi kätevä idea, säilytysratkaisu, käytäntö (tai mikä tahansa asia, esine tai tapa), joka tekee kierrätyksestä kotioloissa helpompaa ja vaivattomampaa? Nyt kierrätetään Iisalmen parhaat kierrätysideat!

Iisalmen kaupunki (KierRe-hanke), Petterinkulma Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy sekä Ylä-Savon jätehuoltolautakunta järjestävät iisalmelaisille toukokuussa kierrätysidea-kilpailun. Osallistuminen kilpailuun tapahtuu lähettämällä valokuva, lyhyt selitys omasta kierrätysideasta sekä osallistujan yhteystiedot 2.5–11.5.2018 välisenä aikana kilpailun nettisivujen kautta osoitteessa www.iisalmi.fi/kierratyskilpailu. Kilpailun järjestäjistä koostuva asiantuntijaraati valitsee lähetettyjen ideoiden joukosta 3–5 finalistia; valintakriteereinä ovat raadin näkemykset parhaasta, toimivimmasta, luovasta ja kierrätystä edistävästä kotitalouden kierrätysideasta, jota ei ole aiemmin julkaistu. Jatkoon päässeet finalistiehdotukset julkaistaan kilpailun nettisivulla 21.5.2018 ja niiden joukosta valitaan 21.5–28.5.2018 välillä pidettävän yleisöäänestyksen perusteella voittaja.

Eniten yleisöääniä saaneen idean lähettäjä saa palkinnoksi tabletin (arvo noin 90 €). Tämän lisäksi parasta ideaa äänestäneiden kesken arvotaan yksi Bokashi-kompostoinnin aloituspakkaus (arvo noin 90 €). Palkinnot lahjoittavat Petterinkulma ja Ylä-Savon Jätehuolto. Voittajat julkistetaan kilpailun nettisivuilla 30.5.2018 ja heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lisätiedot:
projektivastaava Mari Turunen
KierRe-hanke
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

www.iisalmi.fi/kierratyskilpailu

 

Ympäristövastuullisuus Navitas Aamukahvien aiheena

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto, Tapahtuma Avainsanat: , , , , , , , ,

Tervetuloa Nvitas Aamukahveille Varkauteen Ruokaravintola Amandaan Pirnankatu 4 (Forum) klo 8-10.30.

Tämän kertaisten Navitas Aamukahvien teemana on ympäristövastuullisuus. Anu Salo Savon koulutuskuntayhtymästä esittelee Ekokompassia, joka on työkalu tavoitteelliseen ympäristöasioiden kehittämiseen. Ekokompassi sopii sekä pk-yrityksille että julkisille organisaatioille. Lisäksi SYKE:n Johanna Niemistö kertoo maksuttomasta elinkaariklinikkapalvelusta. Elinkaariklinikassa saat selville oman tuotteesi tai palvelusi tuotannosta aiheutuvat keskeiset ympäristövaikutukset. Lisäksi etsitään keinoja tuotantoprosessin ja sen resurssitehokkuuden kehittämiseen, ympäristövaikutusten minimointiin ja kustannussäästöjen löytämiseen. Elinkaariklinikka on maksuton ja vaatii yritykseltä ainoastaan ajallisen panoksen (noin 1–2 työpäivää)

Aamukahveille ovat tervetulleita kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet, yrittäjät, yrittäjähenkiset ja yrityksen ostamisesta kiinnostuneet. Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan TÄSTÄ.

Navitas aamukahvit järjestämme yhteistyössä KierRe -hankkeen (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) sekä Teolliset symbioosit -hankkeen kanssa.
Tervetuloa mukaan!

Iisalmi selvittää uusiutuvan energian ja kiertotalouden lisäämiskeinoja

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmessa toteutetaan kevään aikana uusiutuvan energian kuntakatselmus sekä esiselvitys Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalista.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on tavoitteena Iisalmen alueen energiataseen sekä uusiutuvan energian hyödyntämispotentiaalin selvittäminen. Katselmuksessa kootaan perustiedot Iisalmesta ja kartoitetaan Iisalmen alueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet sekä arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvan energian varat. Lisäksi Soinlahden bioteolllisuuslaakson, Kankaan ja Marjahaan alueille laaditaan aurinkoenergiakartat sekä selvitetään alueille soveltuvia energiaratkaisuja (kuten maalämpö, aurinkovoima ja energian varastointi). Katselmuksen toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalin esiselvityksen toteuttaa Ramboll Finland Oy. Esiselvityksessä pyritään löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Millä osa-alueilla kiertotalouden vaikuttavuus on kaikista suurin
• Minkälaista taloudellista lisäarvoa kiertotaloudella voidaan saavuttaa
• Mihin ja miten kaupungilla hallinnollisena toimijana ja organisaationa on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kiertotalouden edistämiseksi sekä minkälaisia kumppanuuksia kaupunki tarvitsee kiertotalouteen siirtymiseksi
• Millaiset painopisteet Iisalmen tulisi valita resurssiviisauden ja kiertotalouden tavoitteita ja toimenpiteitä asettaessaan (huomioiden seudun elinkeinorakenne, yritykset, tutkimustoiminta, jne.).

Selvitykset tehdään osana käynnissä olevaa Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanketta. KierRe -hankkeen toteuttajina ovat Iisalmen, Kuopion kaupungit, Navitas Kehitys Oy sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Lisätiedot

Mari Turunen, projektivastaava
Iisalmen kaupunki
Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) –hanke
puh. 040 584 0803, mari.turunen(a)iisalmi.fi

Vuotoveden mittausta, ruokahävikin vähentämistä, kaupunkiviljelyä ja lajittelun parantamisratkaisuja kokeillaan Pohjois-Savossa

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

Nopeat kiertotalouden kokeilut käynnistyvät huhtikuussa Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa.

Preventos Informatics Oy toteuttaa Iisalmessa ja Varkaudessa kiinteistöjen vesijärjestelmien ja kunnallisen vedenjakeluverkoston vuotovesien määrän selvittämistä. Kohteena Varkaudessa on suuri teollisuuskiinteistö ja Iisalmessa asuinkerrostalo sekä kaupunkialueen vedenjakeluverkosto.  Kokeilussa testataan reaaliaikaista seurantatyökalua, jolla tietoa mahdollisista vuotovesistä saadaan selville helposti ja luotettavasti. Lisäksi Iisalmessa Toimi-säätiö kokeilee pyörälainaamon toimintaa sekä selvitetään muun lainaamotoiminnan edellytyksiä.

Varkaudessa Osuuskunta LähiSavo etsii kaupan ruokahävikille hyödyntäjäkumppaneita esim. paikallisten kahviloiden tai ravintoloiden joukosta, sekä toteuttaa ruokahävikkiin liittyvää neuvontaa kumppanikaupoissa.

Kuopiossa Savon Martat ry kokeilee kaupunkiviljelyn toimintamallia Kuopion Inkilänmäellä yhdessä asukkaiden kanssa, kokeilu sisältää neuvonta- ja opastustilaisuuksia. Lisäksi Kuopion Ravirata Oy toteuttaa asiakaslähtöisiä lajitteluratkaisuja raviradalla järjestettävissä yleisötapahtumissa.

KierRe-hanke haki helmikuun ajan nopeita ja ketteriä kiertotalouden kokeiluehdotuksia toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa, tarjouksia saapui seitsemän. Kokeilut toteutetaan huhti- ja lokakuun välisenä aikana, KierRe-hanke rahoittaa yksittäistä kokeilua maksimissaan 9 000 €.  Nopeissa kokeiluissa tuotetta, palveluaihiota tai toimintamallia kokeillaan käyttäjien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikeassa käyttöympäristössä, jolloin saadaan käsitystä idean toimivuudesta. Nopeissa kokeiluissa korostuu yhteiskehittäminen ja osallisuus.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanketta toteuttavat Iisalmen ja Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy Varkaudesta sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon Liitto (EAKR ja valtion rahoitus 70%), Pohjois-Savon Kehittämisrahasto sekä toteuttajat.

Lisätiedot:
Varkauden kokeilut
Teija Härkönen, teija.harkonen(a)navitas.fi, puh. 040 503 8935

Iisalmen kokeilut
Mari Turunen, mari.turunen(a)iisalmi.fi, puh. 040 584 0803

Kuopion kokeilut
Minna Kuuluvainen, minna.kuuluvainen(a)kuopio.fi, puh. 044 718 2148

Ryhti -henkari valmistetaan Varkautelaisesta LVL:stä

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto Avainsanat: , , , , , , ,

KierRe -hankkeessa järjestettiin viime keväänä avoin muotoilukilpailu kierrätysmateriaalista valmistettavan liikelahjaidean löytämiseksi. Yksi ideoista oli Ryhti -henkari. Henkarin ideana oli hyödyntää StoraEnson Varkauden tehtailla valmistetun LVL -levyn hukkapaloja. Ideaa on työstetty matkan varrella ja nyt vihdoin Ryhti -henkarista on saatu valmistettua koe-erä. Koe-erän valmistaja on Muotola Ky Leppävirralta. Puusepän taito näkyy henkarin viimeistelyssä ja on SImo Junkkarisen käsialaa.

Henkarin työstöön on tarvittu 5-akselista CNC -jyrsintä ja rutkasti hiontaa. Henkarin koukut on valmistettu laserleikkaamalla rst-teräksestä niin ikään Leppävirralla. Ryhti -henkarin pystyy merkkaamaan haluamallaan logolla joko puuhun tai ripustinkoukkuun. Jykevä henkari ei jätä ketään kylmäksi!