Kuopion Vesiviikolla esillä Kallaveden luonto, mikromuovit, hyönteiset ja virkistysmahdollisuudet

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

Miltä näyttää Kallaveden jään alla ja miten mikromuovit kulkeutuvat vesistöön? Kuinka suuren vesijalanjäljen jätämme? Mitä virkistysmahdollisuuksia Kuopion ainutlaatuinen Kansallinen kaupunkipuisto vesistöineen tarjoaa? Millaisia hyönteisiä elää Kallavedessä ja miten vesien tilaan voi vaikuttaa? Entä miten haja-asutusalueen kiinteistökohtainen jätevesien käsittely tulee järjestää? Näihin ja useisiin muihin vesiaiheisiin kysymyksiin saa vastauksia Kohtaamossa Kuopion Vesiviikkolla 19.-23.3.2018 Apajassa.

Vesiviikko tarjoaa joka päivä uusia ja kiinnostavia näkökulmia vedestä ja veden kiertokulusta. Ohjelmassa on joka päivä vaihtuva teema ja paikan päällä alan parhaat asiantuntijat.

• ma 19.3. Vesivastuullisuus – Mistä vesijalanjälki muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa?
• ti 20.3. Kaikki muovista – Mikromuovien kulkeutuminen vesistöön ja muovipakkausten kierrätys
• ke 21.3. Vesien tila – Miltä näyttää Kallaveden jään alla?
• to 22.3. Maailman vesipäivä: Vesi omassa arjessasi
• pe 23.3. Haja-asutusalueen vesihuolto: Kysy kiinteistökohtaisesta jätevesienkäsittelystä

Vesiviikon osallistujilla on mahdollisuus osallistua vesiaiheisiin kilpailuihin pitkin viikkoa. Yhtenä palkintona voi voittaa kahden hengen lounasristeilyn Kallavedellä.

Teemapäivien sisällöstä vastaavat vesialan asiantuntijat Kuopion kaupungilta, Kuopion Vedeltä, Itä-Suomen yliopistosta, Savonia-ammattikorkeakoulusta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja Jätekukolta.

Vesiviikkoa vietetään Kohtaamossa viikolla 12 maanantaista perjantaihin klo 10 – 16. Kohtaamo sijaitsee Alatorin kauppakeskus Apajassa (Kauppakatu 45) Kuopio-infon ja Terve Kuopio-kioskin vieressä. Yli 10 hengen ryhmissä saapuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen osoitteeseen vesihuoltoasiat(a)kuopio.fi

Vesiviikon ohjelma

Minna Kuuluvainen, projektivastaava
puh. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(a)kuopio.fi

Satu Miettinen, suunnitteluinsinööri
puh. 044 718 5108, satu.helena.miettinen(a)kuopio.fi

Iisalmi mukaan Kuntien ilmastokampanjaan sekä kumppanuuskunnaksi Circwaste-hankkeeseen

Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmi otti askeleita kohti vihreämpää tulevaisuutta liittymällä mukaan Kuntien Ilmastokampanjaan, kun Iisalmen kaupunginhallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan KierRe-hankkeen tekemän esityksen kampanjaan liittymisestä. Syksyllä 2017 Iisalmi pääsi myös mukaan yhdeksi kumppanuuskunnaksi Circwaste-hankkeeseen.

Kuntien Ilmastokampanjan tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection. Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, jätehuollossa sekä tekee niistä kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa.

”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” –hanke on vuonna 2016 käynnistynyt seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Circwaste edistää materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä Suomessa 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan voimin. Hanke saa suurimman osan rahoituksesta EU:n LIFE-ohjelmasta. Hankkeeseen mukaan valitut 10 edelläkävijäkuntaa sekä 8 kumppanuuskuntaa julkistettiin 20.11.2017 SYKEn tiloissa pidetyssä tilaisuudessa.

Lisätiedot:
Mari Turunen
KierRe-hanke, Iisalmen projektivastaava
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803

Kuntien Ilmastokampanja
Circwaste-hanke

                                                    

Seitsemän ehdotusta nopeiksi kokeiluiksi

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

KierRe-hankkeen kokeiluhakuun saapui seitsemän ehdotusta. Kokeiluehdotuksia tuli kaikkiin kaupunkeihin: Varkauteen, Iisalmeen ja Kuopioon. Arviointiraati pisteytti saapuneet tarjoukset keskiviikkona 1.3. Pisteytyksessä arvioitiin muun muassa innovatiivisuutta, kokeilun monistettavuutta sekä sitä, kuinka ne edistävät kiertotalouden ja resurssiviisauden toteutumista.

– Kokeiluita ehdotettiin monipuolisesti resurssiviisauden ja kiertotalouden eri osa-alueilta. Kokeiluissa ehdotettiin toimintamalleja jätehuollon ja kierrätysratkaisujen kehittämiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi, vesivastuullisuuden parantamiseksi ja kaupunkiviljelyn lisäämiseksi, iloitsee projektipäällikkö Laura Leppänen.

Seuraavaksi eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kanssa pidetään yhteistyöpalaverit ja toimintasuunnitelma käydään vielä läpi. Lopulliset valinnat toteutettavista kokeiluista eri paikkakunnilla tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Kokeilut pyritään käynnistämään mahdollisimman pian siten, että ne valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

KierRe-hanke haki helmikuun ajan nopeita ja ketteriä kiertotalouden kokeiluehdotuksia toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Nopeat kokeilut ovat nimensä mukaisesti nopeita kokeiluita: tuotetta, palveluaihiota tai toimintamallia kokeillaan käyttäjien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, aidossa käyttöympäristössä. Nopeissa kokeiluissa saadaan tuloksia jonkin idean käytännöntoteutuksesta ja soveltuvuudesta erilaiseen ympäristöön. Kokeilu tuo kehittämisidean konkretian tasolle ja oikeaan käyttöympäristöön, jolloin saadaan käsitystä idean toimivuudesta. Kokeilut tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nopeissa kokeiluissa korostuu yhteiskehittäminen ja osallisuus.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Laura Leppänen
puh. 044 799 5619
laura.leppanen(a)navitas.fi

Joutsenmerkki uudis- ja korjausrakentamisessa webnaari 21.3.2018 klo 9-10

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto, Tapahtuma

KierRe-hanke järjestää yhdessä Motiva Services Oy:n kanssa webinaarin Joutsenmerkistä rakentamisessa. Joutsenmerkitty rakentaminen yleistyy Suomessa kovaa vauhtia. Joutsenmerkitty rakennus täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Rakennus on energiatehokas, sen sisäilma on hyvä, se ei sisällä vaarallisia kemikaaleja, rakennusmateriaalit ovat turvallisia, puutavara tulee kestävästi hoidetuista metsistä ja rakennusprosessi on laadukas. Webinaarissa kuulet, mitä Joutsenmerkitty rakentaminen käytännössä tarkoittaa, mitä hyötyjä sillä voidaan saavuttaa ja missä kaikkialla sitä voidaan käyttää.

Webinaarin sisältö:

  • Joutsenmerkki uudisrakentamisessa (kriteerit ja tuotteet)
  • Joutsenmerkki korjausrakentamisessa (kriteerit ja tuotteet)
  • Case -Hyvinkään kaupungin Kenttäkadun päiväkoti 1. Joutsenmerkitty päiväkoti Suomessa

Joutsenmerkistä webinaarissa kertovat kriteeripäällikkö Karin Bergbom ja toimitusjohtaja Petri Väisänen Motiva Service Oy, Ympäristömerkintä. Webinaari on suunnattu erityisesti kuntien tilapalveluiden henkilöstölle sekä rakennusalan yrityksille, mutta on avoin kaikille.

Ilmoittautuminen 19.3.2018 mennessä: http://yritystapahtumat.navitas.fi/default.asp?q=VTJGb1RHVlsYMTgNcXgj_HY2TDcSRlnzVWf1VjZJSXZvYx8KRjgWbFBFNzwkbyRlRjskNWsBU1JBTzwGQXf1Q1wKLz4ubUj85027

Webinaariin liittymislinkki: Liity Joutsenmerkin webinaariin

Joutsenmerkki on vapaaehtoinen. Yritykset voivat hakea merkkiä tuotteilleen tai palveluille, jotka täyttävät niille asetetut kriteerit. Pohjoismainen ympäristömerkintä on laatinut kriteerit noin 60 eri tuoteryhmälle. Kriteerit ottavat huomioon kunkin tuoteryhmän kannalta merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Lisätietoa Joutsenmerkin kriteereistä löytyy www.joutsenmerkki.fi.

Maailman suurin kynttiläillallinen tulee taas lauantaina 24.3.

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista, Tapahtuma

Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungit sekä KierRe-hanke haastavat jälleen pohjoissavolaiset yritykset ja yhteisöt mukaan maailman suurimman Earth Hour – ilmastotapahtuman viettoon. Tapahtuman aikana tuodaan esille ilmastotoimien tärkeyttä sammuttamalla turhat valot sisä- ja ulkotiloista lauantaina 24.3.2018 kello 20.30 – 21.30.

Julkisivuvalot sammuvat julkisissa rakennuksissa

Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungit sammuttavat osan julkisten rakennusten julkisivuvalaistuksesta tunnin ajaksi ja haastavat kaupunkien yritykset ja yhteisöt mukaan tapahtumaan. Mainos- ja julkisivuvalaistus voidaan sammuttaa tunniksi tai pidemmäksi ajaksi turvallisuutta vaarantamatta. Kulkuväylävalaistusta, porrasvalaistusta tai muuta turvallisuuteen liittyvää valaistusta ei tule sammuttaa.

Tunnelmavalaistus kutsuu maailman suurimmalle kynttiläillalliselle

Tapahtuman teemana on maailman suurin kynttiläillallinen. Ruoka muodostaa noin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä – saman verran kuin liikenne. Kahvilat ja ravintolat voivat ilmoittautua tapahtumaan ja tarjota illan aikana asiakkailleen ravintolapalveluita tunnelmallisessa kynttilä- tai hämärävalaistuksessa. Kouluissa Earth Hour –tapahtumaan voi osallistua esimerkiksi viettämällä kasvisruokapäivää.

Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa osallistumisestaan 9.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen minna.kuuluvainen(a)kuopio.fi. Mukaan lähtevät yritykset saavat myönteistä medianäkyvyyttä. Lisäksi yritykset voivat ilmoittaa omasta tapahtumastaan osoitteessa: http://www.earthhour.fi/tapahtumat/

Ohjeita yrityksille: http://www.earthhour.fi/tietoa/yrityksille/

Jokainen voi osallistua ilmastotapahtumaan

Earth Hour on WWF:n järjestämä maailman suurin ilmastotapahtuma, jossa ihmiset ympäri maapalloa sammuttavat tarpeettomat valonsa tunnin ajaksi. Kampanjan tarkoitus on innostaa ihmisiä ilmastotoimiin sekä viestiä asian tärkeydestä myös päättäjille.

 

Lisätietoja:
www.earthhour.fi

projektivastaava Mari Turunen, Iisalmen kaupunki
mari.turunen(a)iisalmi.fi, puh 040 584 0803

projektivastaava Minna Kuuluvainen, Kuopion kaupunki
minna.kuuluvainen(a)kuopio.fi, 044 7182 148

projektivastaava Teija Härkönen, Navitas Kehitys Oy
teija.harkonen(a)navitaskehitys.fi, puh 040 503 8935

Haetaan nopeita kokeiluja Pohjois-Savoon

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

KierRe-hanke hakee nopeita ja ketteriä kiertotalouden kokeiluja toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Kannustamme yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä osallistumaan rohkeasti, sillä parhaat kokeiluideat pyritään toteuttamaan jokaisella paikkakunnalla.

Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi

  • kaupunkien asukkaiden, taloyhtiön, yhdistysten, yritysten tai muiden toimijoiden energiankulutuksen vähentämiseen,
  • uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseen alueella,
  • autoilun tarpeen tai fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen,
  • ruokahävikin tai ruoasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
  • alueen vetovoiman, ilmastoystävällisen ja resurssiviisaan liiketoiminnan lisäämiseen, esimerkkinä uudenlaiset – jakamispalvelut tai sovellukset,
  • kierrätyksen ja jätteiden lajittelun edistämiseen tai resurssiviisauden ja kiertotalouden toteutumisen edistämiseen muulla tavoin Pohjois-Savossa.

Nopeat kokeilut ovat nimensä mukaisesti nopeita kokeiluita: tuotetta, palveluaihiota tai toimintamallia kokeillaan käyttäjien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, aidossa käyttöympäristössä. Nopeissa kokeiluissa saadaan tuloksia jonkin idean käytännöntoteutuksesta ja soveltuvuudesta erilaiseen ympäristöön. Kokeilu tuo kehittämisidean konkretian tasolle ja oikeaan käyttöympäristöön, jolloin saadaan käsitystä idean toimivuudesta. Kokeilut tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nopeissa kokeiluissa korostuu yhteiskehittäminen ja osallisuus. Esimerkkejä toteutetuista nopeista kokeiluista löytyy esimerkiksi Fiksun Kalasatama -hankkeesta.

Kokeiluihin on varattu rahaa yhteensä 54 000 € Pohjois-Savossa. Kokeiluja kilpailutetaan toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Jokaisella paikkakunnalla varaudutaan enintään kahden kokeilun läpiviemiseen. Yhtä kokeilua rahoitetaan enimmillään 9000 €.

Ehdotuksia ja tarjouksia voi jättää HankintaSammon kautta 25.2.2018 saakka. Aikaa kokeilun toteuttamiseen on lokakuun 2018 loppuun saakka.

Tutustu tarjouspyyntöön:

Lisätietoja:

projektipäällikkö Laura Leppänen
puh. 044 799 5619
laura.leppanen(a)navitas.fi

Kiertotalous mukana Pohjois-Savon maakunnan ympäristöpolitiikassa

Teija Härkönen Ajankohtaista

Millaisessa elinympäristössä haluaisit asua ja elää tulevaisuudessa? Miten luonnonvaroja voidaan käyttää järkevästi? ELY-keskus kysyy tammikuun aikana avautuvassa kyselyssä pohjoissavolaisilta asukkaita mielipiteitä ympäristöä koskeviin asioihin. Kysely liittyy vuonna 2020 aloittavan Pohjois-Savon maakunnan ympäristöpolitiikan laadintaan. Ympäristöpolitiikka tullaan kytkemään vahvasti maakunnan strategiaan. Kiertotaloudella on vahva rooli ilmastonmuutoksenkin haasteisiin vastaamisessa. Alkuperäinen tiedote ja liitteet:

Pohjois-Savon ympäristöpolitiikka

Trafi myöntää muuntotukea kaasu- ja etanoliautoille

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto

Trafi on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton muuttamisesta toimimaan kaasulla tai etanolilla, voi muutoksen kustannusten kattamiseksi saada rahallista tukea.

Muunnettu auto esitetään muutoskatsastukseen, minkä jälkeen voi hakea muuntotukea Trafilta.

Muuntotuen edellytykset:
•muutettava auto on henkilöauto
•kaasu-tai etanolikonversio on tehty Trafin määräyksen mukaisesti
•auton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu tai ajoneuvon rekisteritietoihin tehdään merkintä sen soveltuvuudesta korkeaseosetanolille
•valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Muuntotuki on
•1000 €, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi
•200 €, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi.

Muuntotuki voidaan maksaa vain kerran samasta autosta ja samalle henkilölle enintään kerran kalenterivuodessa.

Lomake muuntotuen hakemiseen löytyy tästä.

Biokaasuautoillen tulevaisuuteen

Teija Härkönen Ajankohtaista, Arkisto, Biokaasu

Varkaudessa, Kuopiossa ja Iisalmessa järjestettiin taksiautoilijoille keskustelutilaisuuksia, joissa tuotiin esille biokaasun käyttömahdollisuuksia ajoneuvoissa. Mitä kaasuautolla ajaminen maksaa, miten se käytännössä tapahtuu, kuinka yrittäjät ja kuljettajat suhtautuvat kaasuautoiluun ja onko kaasuautoilussa potentiaalia?

Keskusteluissa nousi esille, että tärkein kriteeri autoilulle on tällä hetkellä taloudellinen kannattavuus sekä tankkauksen vaivattomuus. Biokaasuautoilussa on tulevaisuutta, kun tankkauspisteiden määrä kasvaa tasaisesti, ajoneuvojen toimintavarmuus on turvattu bi-fuel tekniikalla (ajoneuvoissa sekä kaasu että bensa/diesel) ja biokaasuntuotannolla saadaan biopohjoiset materiaalit hyötykäyttöön. Ohessa tietoa biokaasuautoilusta sekä keskusteluiden koosteet.

Tietoa kaasuautoilusta
Taksiyrittajien nakemyksia kaasuautoilusta*
Lehtijutut

Vähähiilistä liikkumista edistetään myös yhteishankinnalla, sillä kunnilla, kuntayhtymillä, kuntien omistamilla yrityksillä ja seurakunnilla on mahdollisuus tulla mukaan Suomen suurimpaan sähkö- ja kaasuautojen yhteishankintaan. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn ja KL-Kuntahankinnat Oy:n suunnitteleman yhteishankinnan tavoitteena on Suomen autokannan vihertäminen lisäämällä tuntuvasti sähkö- ja kaasuautojen määrää.

Yhteishankinta helpottaa kuntien työtä, sillä Kuntahankinnat kilpailuttaa ajoneuvot ja niiden toimitusehdot keskitetysti. Ajoneuvot voi hankkia kunnan omalla rahoituksella tai hankintaan voi käyttää eri rahoituslaitosten tuotteita. Esimerkiksi Kuntarahoitus tarjoaa sähköautojen rahoituksen toistaiseksi nollamarginaalilla. Lisätietoja täältä: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kunnille_mahdollisuus_osallistua_mittava%2845469%29


Iisalmen kaupunki testaa sähköautoa

Mari Turunen Ajankohtaista, Arkisto

Iisalmen kaupunki on ottanut testikäyttöön Nissan Leaf -täyssähköauton viikon 51 ajaksi. Auto on käytettävissä viikon ajan henkilöstön työhön liittyviä matkoja varten, varaukset hoidetaan sähköisen kalenterin kautta ja auton lataus hoituu kaupungintalon pihassa olevalla väliaikaisella latauspisteellä. Kokeilu on jo nyt osoittautunut niin suosituksi, että sitä tullaan todennäköisesti jatkamaan myös ensi vuoden aikana.

Julkisia sähköautojen latauspisteitä ei Iisalmessa vielä ole, lähin julkinen latauspaikka löytyy tällä hetkellä Matin ja Liisan Asemalta Lapinlahdelta. Tosin tilanne muuttunee ensi vuoden aikana, sillä kaupungin talousarviossa on ensi vuodelle varattuna budjettirahaa kolmen julkisen sähköauton latauslaitteen hankkimiseksi Iisalmen torille (latauspaikat yhteensä kuudelle autolle) sekä yhden latauslaitteen hankkimiseksi kaupungintalolle (latauslaite on tarkoitettu kaupungin työntekijöiden ja vierailijoiden käyttöön).

Lisätiedot:

Lassi Väänänen
Hankinta- ja logistiikka-asiantuntija
Puh. 040 830 2794, sähköposti lassi.vaananen(at)iisalmi.fi

Jyrki Könttä
Kaupungininsinööri
Puh. 040 588 9022, sähköposti jyrki.kontta(at)iisalmi.fi