KierRe-hanke päättyy – tutustu loppujulkaisuun

syyskuu 27, 2019 Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

KierRe-hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin perjantaina 20.9.2019 Siilinjärvellä. Päätöstilaisuudessa hankkeen toteuttajakuntien ja ProAgrian edustajat kertoivat hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä kuntien resurssiviisaustyössä.

KierRe-hankkeen tavoitteena oli saada resurssiviisaus osaksi kuntien päätöksentekoa ja toiminnan ja talouden suunnittelua. Tämä tavoite on toteutunut, joissain kunnissa vahvemmin kuin toisissa, mutta kaikkiin kuntiin resurssiviisauden voi sanoa juurtuneen jollain tasolla. Hankkeen avulla kunnissa on tunnistettu entistä paremmin se, mitä kiertotalous ja resurssiviisaus tai ilmastotyö voivat olla ja mitä hyötyä ne tuovat.  Hanke on tuonut yhteen poikkihallinnollisia toimijoita ja sidosryhmiä tapaamisiin ja tapahtumiin kiertotalouden ja resurssiviisauden eri teemojen ympärille. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat poikkihallinnollisia asiakokonaisuuksia, joiden hoitaminen tai niistä vastaaminen ei ole yhden toimialan tehtävä. Hanketiimi auttoi eri toimialoja löytämään oman roolinsa resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämisessä sekä lisäsi yhteistyötä toimialojen välillä.

Työ kunnissa resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu. Hankkeen aikana tehdyt selvitykset, kuten uusiutuvan energian kuntakatselmukset ja kiertotalousselvitykset antavat hyödyllistä tietoa kuntien jatkotoimia varten.

Hankkeen loppujulkaisuun on koottu tiiviisti hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia.

>> Loppujulkaisu

Päätöstilaisuuden esitykset, hyviä käytänteitä ja tulevaisuuden näkökulmia toteuttajilta: