Kuopiossa arvioidaan ilmastojohtamista

toukokuu 26, 2019 Laura Leppänen Ajankohtaista

Kuopion kaupunki on mukana llmastojohtajat-hankkeessa, jonka tarkoituksena selvittää ilmastojohtamisen hyviä käytäntöjä kunnissa. Hankkeen menetelmänä käytetään vertaisarviointia, jonka avulla mukana olevat kunnat pääsevät oppimaan toisiltaan.

Suomen päästöistä 70 % syntyy kaupungeissa, joten kaupungeilla ja kunnilla on merkittävä rooli ilmastotyössä. Useissa kaupungeissa ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta niiden toteuttaminen voi olla haastavaa. Vähähiilisyyden ja resurssiviisauden edistäminen edellyttää laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen integroimista johtamiseen ja päätöksentekoon.

Ilmastojohtajat-hankkeessa luodaan malli vähähiilisyyden johtamiseen kuntaorganisaatiossa. Hankkeessa tarkastellaan vähähiilisyyden johtamista kunnassa poikkihallinnollisena kokonaisuutena vuoden 2019 aikana. Työhön osallistuu resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkoston kunnista Kuopion lisäksi Hyvinkää, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta ja Ii. Tuloksena koostetaan vähähiilisen johtamisen reseptikirja kaikkien Suomen kuntien käyttöön.

Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2019 aikana päivitetään Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma ja päästöttömyyteen sekä hiilineutraaliuteen tähtäävät tavoitteet.

Ilmastojohtajat-hankkeen toteuttaa valtion kestävän kehityksen yritys Motiva ympäristöministeriön mahdollistamana. Jokainen voi osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella #ilmastojohtajat.

Kuopion resurssiviisausohjelma

Kuopion strategia

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, 044 718 2148, [email protected]
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, 044 718 2187, [email protected]