Kuopio lisää uusiutuvan energian käyttöä

marraskuu 26, 2018 Minna Kuuluvainen Ajankohtaista

Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmuksen perusteella on kaupungissa paljon mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Kuopiossa vuonna 2017 tuotetusta energiasta 61 % tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Puupolttoaineet muodostivat suurimman osuuden käytetyistä uusiutuvista energiavaroista, lähes 82 %.

– Kuopiossa meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian osuutta. Puun käytön lisäksi vesialueet ja kallioperä tarjoavat mahdollisuuden rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen, Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen kommentoi.

Kuopion kaupunki näyttää esimerkkiä vähäpäästöisen energiantuotannon vauhdittamisessa. Uusien aurinkoenergia- ja maalämpökohteiden rakentamisen lisäksi Kuopion kaupungin Tilakeskus vaihtaa keskeisellä kaupunkialueella olevien kohteidensa kaukolämpösopimukset Kuopion Energia Oy:n puukaukolämpöön.

– Puulämpötuotteen valitsemalla voimme edistää osaltamme vähäpäästöistä energiantuotantoa. Tällä toimenpiteellä puolitamme kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvat päästöt, Tilakeskuksen kiinteistötekninen asiantuntija Hannu Kosunen kertoo.

Kuopion Energia Oy:n Puulämmön tuotannossa käytetään yksinomaan kotimaisia, uusiutuvia biopolttoaineita, hyödyntäen myös kaatopaikkojen biokaasua. Keskeisellä kaupunkialueella olevan kaukolämpöverkon piirissä asuvat Kuopion Energia Oy:n asiakkaat voivat valita puukaukolämpötuotteen yleislämmön sijasta.

– Olemme tuotteistaneet uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotetun kaukolämmön Puulämmöksi, jotta ympäristötietoisilla asiakkaillamme olisi mahdollisuus vaikuttaa myös lämmityksen kautta syntyviin hiilidioksidipäästöihin, kertoo Kuopion Energian myyntipäällikkö Teemu Tirkkonen

Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teki LCA Consulting Oy kesän ja syksyn 2019 aikana. Katselmus oli osa Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanketta.

Lisätietoa:

Laajempi uutinen Kuopio.fi.-sivuilla
Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, 044 718 2187, [email protected]
Projektivastaava Minna Kuuluvainen, Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanke, 044 718 21478, [email protected]
Kiinteistötekninen asiantuntija Hannu Kosunen, Kuopion kaupungin Tilakeskus, 044 718 5132, [email protected]
Myyntipäällikkö Teemu Tirkkonen, Kuopion Energia Oy, 040 709 7622, [email protected]