Tule mukaan vaikuttamaan – millainen on resurssiviisas Iisalmi?

lokakuu 10, 2017 Mari Turunen Ajankohtaista

Iisalmen kaupungissa on parhaillaan käynnissä työ resurssiviisauden toimenpidesuunnitelman laatimiseksi.  Suunnitelma ja sen sisältämät toimenpiteet ohjaavat kuntaa kohti hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta, jotka lisäävät samalla alueen elinvoimaisuutta, houkuttelevuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön ja esittää ajatuksensa kestävästä, resurssiviisaasta kaupungista.

Osallistua voi vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.iisalmi.fi/resurssiviisasiisalmi. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja se on avoinna 30.11. saakka. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan elokuvalippuja.

Osallistuminen on mahdollista myös Iisalmen Kulttuurikeskuksen aulassa olevalla resurssiviisaus-infon luona ajalla 13.–26.10.2017.

Mitä resurssiviisaus tarkoittaa?
Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Hiilineutraalissa kaupungissa tuotetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vain sen verran, kuin niitä pystytään sitomaan.

Jätteettömässä kaupungissa toimitaan kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä tavaroita tuoteta jatkuvasti lisää. Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, kuten jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kestävän kulutuksen tason kaupungissa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa. Luonnolla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Viisi minuuttia luonnossa oleskelua kohentaa mielialaa ja 20 minuutin oleskelu laskee verenpainetta.

Lisätiedot:
KierRe-hanke, Iisalmen projektivastaava Mari Turunen
mari.turunen(a)iisalmi.fi
puh. 040 584 0803