14kesä

Lähde mukaan Kierteen opintomatkalle Ruotsiin

KierRe-hanke järjestää ammatillisen opintomatkan Ruotsiin 6.11 -8.11.2018. Matkalla keskitytään maatilan syötteillä tuotetun bio- ja liikennekaasun jalostus- ja markkinointiratkaisuihin sekä erilaisiin liiketoimintamalleihin. Matkal...