Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in H:\root\home\samuparviainen-003\www\kierrehanke\wp-content\themes\elite\framework\theme-options\inc\ReduxCore\inc\extensions\customizer\extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in H:\root\home\samuparviainen-003\www\kierrehanke\wp-content\themes\elite\framework\theme-options\inc\ReduxCore\inc\extensions\customizer\extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in H:\root\home\samuparviainen-003\www\kierrehanke\wp-content\themes\elite\framework\theme-options\inc\ReduxCore\inc\extensions\customizer\extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in H:\root\home\samuparviainen-003\www\kierrehanke\wp-content\themes\elite\framework\theme-options\inc\ReduxCore\inc\extensions\customizer\extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in H:\root\home\samuparviainen-003\www\kierrehanke\wp-content\themes\elite\framework\theme-options\inc\ReduxCore\inc\extensions\customizer\extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in H:\root\home\samuparviainen-003\www\kierrehanke\wp-content\themes\elite\framework\theme-options\inc\ReduxCore\inc\extensions\customizer\extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in H:\root\home\samuparviainen-003\www\kierrehanke\wp-content\themes\elite\framework\theme-options\inc\ReduxCore\inc\extensions\customizer\extension_customizer.php on line 478
KierRe

Hanke

Navitas Kehitys Oy toimii päätoteuttajana Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hankkeessa, jonka tavoitteena on kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen.

Resurssiviisaus tarkoittaa luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää ja viisasta käyttöä. Hankeen aikana paneudutaan kaupunkien resurssiviisauden lähtötilanteeseen, luodaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat sekä pilotoidaan mm. kierrätykseen ja ruokahävikkiin liittyviä toimintoja.

Lue lisää hankkeesta

Resurssiviisaus

Resurssiviisaus tarkoittaa luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää ja viisasta käyttöä. Se on myös kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisautta voidaan tarkastella energian tuotannon ja kulutuksen, liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen, materiaalien ja kulutuksen, ravinnon tuotannon ja kulutuksen sekä puhtaan veden ja ympäristön kautta. Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite. Resurssitehokkuus pelkästään voi johtaa resurssien liialliseen käyttöön tai resurssien osaoptimointiin. Resurssiviisaan toiminnan tavoitteena on tuoda ihmisille lisää hyvinvointia vähentämällä samalla ihmisen toiminnasta syntyvää kuormitusta tai haittaa ympäristölle.

Lue lisää resurssiviisaudesta

Kiertotalous

Kiertotalouden toimintamallin kautta voidaan pyrkiä ja päästään resurssiviisauteen. Kiertotaloudessa materiaalit kiertävät mahdollisimman pitkään ja tuotteille pyritään tuomaan lisäarvoa älykkäillä ratkaisuilla ja palveluita lisäämällä. Kiertotalous poikkeaa markkinalähtöisestä taloudellisesta ajattelusta, sillä se on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita. Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Näin materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa.

Lue lisää resurssiviisaudesta